• Integració del codi QR a Messenger Visual 

    Hernández Mateos, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    La necessitat d’aquest projecte es centra en millorar l’accessibilitat del programa Messenger Visual, un servei de missatgeria instantània basat en pictogràmes amb l’objectiu de possibilitar la comunicació entre persones ...