• Impact evaluation of safe routes to school programs 

    Guerrero Bernaus, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003-03)
    Tesina
    Accés obert
    Estudi en profunditat dels programes de mobilitat urbana centrats en els desplaçaments a l'escola coneguts com a Safe Routes to School (SRTS)o Camins Escolars. Avaluació de l'impacte de l'aplicació d'un programa SRTS, al ...