• Control de posició i força d'una pinça elèctrica Pulstronik 

    Gabriel i Escoda, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-11)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    L’objectiu d’aquest projecte és la realització d’un controlador per a les variables de posició i força d’una pinça industrial PT-AP 70 de Schunk. Consta de quatre parts: descripció, modelització, control i experimentació. En ...