• Steamrust 

    Diu Rubio, Jordi; Esbrí Rodríguez-Xuàrez, Hèctor; Llorens Maldonado, Óscar; Pereiro Parejo, Delfín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
    Projecte Final de Màster UPC
    Accés obert