• Diseño e implementación de un medidor de frecuencia para frecuencias bajas 

    Dong, Shun (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Aquest projecte pretén dissenyar i implementar un mesurador de freqüència per estimar la freqüència de senyals sinusoïdals de freqüències baixes, com les que existeixen en sistemes sísmics. Es realitza una presentació ...