• Autonomous receiver: symbol-rate and modulation classification algorithms 

  Blasco Moreno, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-03-04)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Docitive Networks. A Step Beyond Cognition 

  Blasco Moreno, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02-08)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Català: En les Xarxes Docents es por ta més enllà la idea d'elaborar decisions intel ligents. Per mitjà de compartir informació entre els nodes, amb l'objectiu primordial de reduir la complexitat i millorar el rendiment ...