• Gestió d'incidències i recursos del departament d'informàtica 

    Bermúdez Rodamilans, Antoni Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    El projecte tracta de la realització d’un recurs per als administradors dels Departaments d’Informàtica. La pàgina Web permet gestionar tots els equipaments Informàtics d’una empresa, també permet gestionar els usuaris ...