• Ubicomp: Using iStuff 

    Benavent Marco, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-30)
    Projecte Final de Màster Oficial
    Accés obert