• Suport no presencial per l'aprenentatge de regressió lineal simple 

    Basagaña Flores, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 1999-09-28)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    L'objectiu final del programa és que al finalitzar l'aplicació l'usuari sigui capaç de crear els seus propis models de regressió lineal simple, que sàpiga validar-los i que en conegui les limitacions.