• Escola d'art dramàtic a Figueres 

    Abaigar Villota, Estefania de Arrate (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert