• Residència universitària Cap Pont de Lleida 

    Sanabria Boix, Ramon; Artigues Codó, Ramon (2004-11-27)
    Concurso de arquitectura y urbanismo
    Acceso abierto
    Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça web si s’ha ...