• Electrificació d’una casa de colònies aïllada 

    Saavedra Pérez, Toni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    L’objectiu del present projecte és el d’exposar davant els Organismes Competents que la instal·lació elèctrica, reuneix les condicions i garanties mínimes exigides per la reglamentació vigent, per poder legalitzar-la i ...