• Disseny d'un circuit integrat destinat a l'estudi del soroll a les xarxes d'alimentació 

    Rabassa Alemany, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-10)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    En aquest projecte s’ha dissenyat un circuit integrat destinat a l’estudi del soroll en xarxes d’alimentació. Amb aquesta finalitat s’ha dividit el xip en 8 blocs, que poden treballar de manera conjunta o independent, ...