• Diseño de un kart de pista 

    Anadón Ochavo, Raúl; Pabón Mansilla, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    El present projecte tracta sobre el disseny d'un kart de pista d'ús amateur. Dins del mateix es detallaran els components principals del kart i posteriorment es realitzaran els càlculs cinemàtics, dinàmics i hidràulics, com ...