• Estudi de recobriments de WC-CoCr obtinguts per projecció tèrmica HVOF 

    Oteros Borrell, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07-13)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    El treball realitzat té com a objectiu el desenvolupament d´un nou recobriment resistent al desgast obtingut per projecció térmica per alta velocitat (HVOF), que permeti la seva utilització com posible alternativa a d´altres ...