• Avaluació de la qualitat partint de la SEEQ i enquestes adaptades utilitzant tècniques estadístiques 

    Corbalán Fuertes, Montserrat; Aldabas Rubira, Emiliano; Nescolarde Selva, Lexa D.; Gallardo León, Juan Antonio; Gago Barrio, Javier; González Díez, David; Martinez Albertín, Laura; Kadaoui, Hamza; Morlà Fernández, Nomeí (2009-02-12T13:00:20Z)
    Comunicació de congrés / Text en actes de congrés
    Accés obert
    Dissenyar una metodologia per conèixer l’opinió de l’alumne respecte a l’assignatura i el professorat que la imparteix. Enfortir l’intercanvio d’experiències i metodologies entre els docents. Generar una metodologia d’anàlisis ...