• Escola d'art dramàtic a Figueres 

    Abaigar Villota, Estefania de Arrate (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07)
    Proyecto/Trabajo final de carrera
    Acceso abierto