• Gestió de facturació per internet 

    Abad Farrán, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-27)
    Proyecto/Trabajo final de carrera
    Acceso abierto
    En aquest projecte, s’ha desenvolupat una eina per a la gestió integral de la facturació d’una empresa. Això inclou la gestió dels clients, proveïdors, productes, comandes, albarans, factures i finalment rebuts. Aquesta ...