• Com afecta la legislació actual a la feina del genealogista? 

    Úbeda Fuster, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-01)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    El projecte consisteix en definir clarament les principals tasques o activitats que fa un genealogista (així com identificar les principals fonts d’informació que usa en aquestes tasques o activitats, els recursos usats ...