Now showing items 14512-14531 of 15652

  Other contributions
  Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia [1]
  Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Personal [2]
  Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Prevenció de Riscos Laborals [2]
  Universitat Politècnica de Catalunya. Servei d'Obres i manteniment del Campus de Terrassa [1]
  Universitat Politècnica de Catalunya. Serveis [16]
  Universitat Politècnica de Catalunya. SETRI - Grup de Tècniques de Separació i Tractament de Residus Industrials [238]
  Universitat Politècnica de Catalunya. SIC - Sistemes Intel·ligents de Control [233]
  Universitat Politècnica de Catalunya. SIMCON - First-principles approaches to condensed matter physics: quantum effects and complexity [43]
  Universitat Politècnica de Catalunya. SIMCON - Grup de Recerca de Simulació per Ordinador en Matèria Condensada [220]
  Universitat Politècnica de Catalunya. Sindicatura de Greuges [19]
  Universitat Politècnica de Catalunya. SIR - Service and Industrial Robotics [166]
  Universitat Politècnica de Catalunya. SISBIO - Senyals i Sistemes Biomèdics [173]
  Universitat Politècnica de Catalunya. SISCOM - Smart Services for Information Systems and Communication Networks [11]
  Universitat Politècnica de Catalunya. SOCO - Soft Computing [195]
  Universitat Politècnica de Catalunya. SPAq - Sistemes de Producció Aqüícola [33]
  Universitat Politècnica de Catalunya. SPCOM - Grup de Recerca de Processament del Senyal i Comunicacions [459]
  Universitat Politècnica de Catalunya. SPPT - Superfícies, Productes i Processos Tèxtils [67]
  Universitat Politècnica de Catalunya. STH - Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme [485]
  Universitat Politècnica de Catalunya. SUMMLab - Sustainability Measurement and Modeling Lab [98]
  Universitat Politècnica de Catalunya. SUSHITOS - Grup de recerca en serveis per a tecnologies d'informació socials, ubiqües i humanístiques, i per a software lliure [119]