Now showing items 14492-14511 of 15710

  Other contributions
  Universitat Politècnica de Catalunya. LRG - Lightning Research Group [82]
  Universitat Politècnica de Catalunya. LUB - Laboratori d'Urbanisme de Barcelona [80]
  Universitat Politècnica de Catalunya. MACROM - Cristal·lografia, Estructura i Funció de Macromolècules Biològiques [31]
  Universitat Politècnica de Catalunya. MAK - Matemàtica Aplicada a la Criptografia [62]
  Universitat Politècnica de Catalunya. MAPS - Management, Pricing and Services in Next Generation Networks [101]
  Universitat Politècnica de Catalunya. MAPTHE - Anàlisi matricial i Teoria Discreta del Potencial [17]
  Universitat Politècnica de Catalunya. MATCAR - Materials de Construcció i Carreteres [152]
  Universitat Politècnica de Catalunya. Matematiques [1]
  Universitat Politècnica de Catalunya. Matemàtiques [1]
  Universitat Politècnica de Catalunya. (MC)2 - Grup de Mecànica Computacional en Medis Continus [417]
  Universitat Politècnica de Catalunya. MCIA - Motion Control and Industrial Applications Research Group [238]
  Universitat Politècnica de Catalunya. MD - Matemàtica Discreta [93]
  Universitat Politècnica de Catalunya. MECMAT - Mecànica de Materials [119]
  Universitat Politècnica de Catalunya. MICROTECH LAB - Microtechnology for the Industry [5]
  Universitat Politècnica de Catalunya. MMAC - Models Matemàtics aplicats a les ciencies humanes i de la natura [17]
  Universitat Politècnica de Catalunya. MNT - Grup de Recerca en Micro i Nanotecnologies [435]
  Universitat Politècnica de Catalunya. MOVING - Grup de Recerca en Modelatge, Interacció i Visualització en Realitat Virtual [160]
  Universitat Politècnica de Catalunya. MPI - Modelització i Processament de la Informació [222]
  Universitat Politècnica de Catalunya. MSR - Mecànica del Sòls i de les Roques [513]
  Universitat Politècnica de Catalunya. MSVA - Modelatge i Simulació Visual a l'Arquitectura [51]