Now showing items 14472-14491 of 15816

  Other contributions
  Universitat Politècnica de Catalunya. FORM+ - Grup de recerca FORM+ [42]
  Universitat Politècnica de Catalunya. FORM - Grup de Recerca: La Forma Moderna [67]
  Universitat Politècnica de Catalunya. FOTONICA - Grup de Recerca de Fotònica [432]
  Universitat Politècnica de Catalunya. GAA - Grup d'Astronomia i Astrofísica [252]
  Universitat Politècnica de Catalunya. Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat [2]
  Universitat Politècnica de Catalunya. Gabinet de Relacions Internacionals [1]
  Universitat Politècnica de Catalunya. Gabinet del Consell Social [273]
  Universitat Politècnica de Catalunya. Gabinet del Rector [1787]
  Universitat Politècnica de Catalunya. GAECE - Grup d'Accionaments Elèctrics amb Commutació Electrònica [58]
  Universitat Politècnica de Catalunya. gAGE - Grup d'Astronomia i Geomàtica [138]
  Universitat Politècnica de Catalunya. GAPCOMB - Geometric, Algebraic and Probabilistic Combinatorics [30]
  Universitat Politècnica de Catalunya. GAT - Grup d'Arquitectura i Tecnologia [497]
  Universitat Politècnica de Catalunya. GBMI - Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial [140]
  Universitat Politècnica de Catalunya. GCM - Grup de Caracterització de Materials [283]
  Universitat Politècnica de Catalunya. GCO - Grup de Comunicacions Òptiques [511]
  Universitat Politècnica de Catalunya. GEG-XXI - Gaudí, Estructures, Geometria [20]
  Universitat Politècnica de Catalunya. GEMMA - Grup d'Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient [144]
  Universitat Politècnica de Catalunya. GEOMECMAT - Grup de Geotècnia i Mecànica de Materials [2]
  Universitat Politècnica de Catalunya. GEOMVAP - Geometria de Varietats i Aplicacions [115]
  Universitat Politècnica de Catalunya. GESSI - Grup d'Enginyeria del Software i dels Serveis [303]