Now showing items 14472-14491 of 15658

  Other contributions
  Universitat Politècnica de Catalunya. OPE - Organització de la Producció i d'Empresa (aspectes tècnics, jurídics i econòmics en Producció) [184]
  Universitat Politècnica de Catalunya. OPE-PROTHIUS - Organització de la Producció en Tallers Híbrids [24]
  Universitat Politècnica de Catalunya. Orquestra [2]
  Universitat Politècnica de Catalunya. PAB - Pretextes d'Arquitectura. Barcelona [95]
  Universitat Politècnica de Catalunya. PITP - Projectes d'Innovació Tecnològica de Productes [59]
  Universitat Politècnica de Catalunya. POCIÓ - Protecció Vegetal [169]
  Universitat Politècnica de Catalunya. POL - Polímers Industrials Avançats i Biopolímers Tecnològics [89]
  Universitat Politècnica de Catalunya. POLQUITEX - Materials Polimérics i Química Téxtil [167]
  Universitat Politècnica de Catalunya. POLTEPO - Polímers Termoestables Epoxídics [73]
  Universitat Politècnica de Catalunya. POLY2 - Polyfunctional polymeric materials [73]
  Universitat Politècnica de Catalunya. POLYCOM - Polimers i compòsits: tecnologia [158]
  Universitat Politècnica de Catalunya. PROCOMAME - Processos de Conformació de Materials Metàl·lics [236]
  Universitat Politècnica de Catalunya. PROMALS - Grup de Recerca en Programació Matemática, Logística i Simulació [100]
  Universitat Politècnica de Catalunya. PSEP - Polimers Sintètics: Estructura i Propietats. Polimers Biodegradables. [154]
  Universitat Politècnica de Catalunya. PUPP - Perspectives Urbanes: Aproximacions Comparades [109]
  Universitat Politècnica de Catalunya. PV - Patologia Vegetal [30]
  Universitat Politècnica de Catalunya. QINE - Disseny de Baix Consum, Test, Verificació i Circuits Integrats de Seguretat [145]
  Universitat Politècnica de Catalunya. QSE - Qualitat del Subministrament Elèctric [87]
  Universitat Politècnica de Catalunya. R2EM - Resource Recovery and Environmental Management [49]
  Universitat Politècnica de Catalunya. REARQ - Rehabilitació i Restauració Arquitectònica [68]