Now showing items 14452-14471 of 15695

  Other contributions
  Universitat Politècnica de Catalunya. Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa [178]
  Universitat Politècnica de Catalunya. Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials [433]
  Universitat Politècnica de Catalunya. Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat [284]
  Universitat Politècnica de Catalunya. InSup - Grup de Recerca en Interacció de Superfícies en Bioenginyeria i Ciència dels Materials [27]
  Universitat Politècnica de Catalunya. IonSAT - Grup de determinació Ionosfèrica i navegació per SAtèl·lit i sistemes Terrestres [99]
  Universitat Politècnica de Catalunya. IQURB - Qualitat de vida urbana: Sostenibilitat, Rehabilitació i Innovació [4]
  Universitat Politècnica de Catalunya. ISG - Grup de Seguretat de la Informació [47]
  Universitat Politècnica de Catalunya. ISSET - Integrated Smart Sensors and Health Technologies [14]
  Universitat Politècnica de Catalunya. KEMLG - Grup d'Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic [254]
  Universitat Politècnica de Catalunya. KRD - Cinemàtica i Disseny de Robots [30]
  Universitat Politècnica de Catalunya. LAB - Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques [83]
  Universitat Politècnica de Catalunya. Laboratori d'Enginyeria Marítima [3]
  Universitat Politècnica de Catalunya. LABSON - Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics [24]
  Universitat Politècnica de Catalunya. LACÀN - Mètodes Numèrics en Ciències Aplicades i Enginyeria [590]
  Universitat Politècnica de Catalunya. L'AIRE - Laboratori Aeronàutic i Industrial de Recerca i Estudis [78]
  Universitat Politècnica de Catalunya. LAM - Laboratori d'Aplicacions Multimèdia i TIC [49]
  Universitat Politècnica de Catalunya. LARCA - Laboratori d'Algorísmia Relacional, Complexitat i Aprenentatge [247]
  Universitat Politècnica de Catalunya. LEAM - Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica [55]
  Universitat Politècnica de Catalunya. LEAN MRG - Lean Management Research Group [53]
  Universitat Politècnica de Catalunya. LESEC - Laboratori d'Estudis Socials de l'Enginyeria Civil [6]