Now showing items 41-60 of 131

  • Effects of enhanced denitrification on hydrodynamics and microbial community structure in a soil column system 

   Calderer, M.; Martí Gregorio, Vicenç; De Pablo, Joan; Guivernau Ribalta, Miriam; Prenafeta Boldú, Francesc Xavier; Viñas Canals, Marc (2014-03-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Enhanced heterotrophic denitrification by adding glucose was investigated by means of a soil column experiment which simulated the groundwater flow. The carbon-to-nitrogen ratio was the main factor determining denitrification ...
  • Effects of ultra-porous 3d printed reefs on wave kinematics 

   Frau Pons, Lorenzo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-15)
   Minor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Environmental friendly measures to protect the Romanian Coast 

   Monclús i Bori, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina
   Hard works (groins, detached breakwaters) induce steady hydrodynamic behaviours that can lead to local problems such as erosive gradients. These hindrances may be exacerbated at urban areas due to climate change and ...
  • Equivalence of Boltzmann and moment equations 

   Cubarsí Morera, Rafael (2010-10-28)
   Article
   Open Access
   The closure problem for the stellar hydrodynamic equations is studied by describing the family of phase space density functions, for which the collisionless Boltzmann equation is strictly equivalent to a finite subset of ...
  • Estudi comparatiu dels hydrofoils del sistema thruster de quilles de surf 

   Nadal Bosch, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En els darrers anys, la simulació ha pres una importància incalculable en les àrees de disseny, sobretot en l’àmbit de la hidrodinàmica i la aerodinàmica, millorant els resultats obtinguts de forma molt notable en els ...
  • Estudi de l'efecte de la vora de sortida en perfils hidrodinàmics 

   Cartoixà Benaiges, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’estudia el funcionament dels mètodes basats en la simulació computacional de fluids en l’anàlisi d’un perfil hidrodinàmic per estudiar els fenòmens de vòrtexs que es produeixen en el deixant, calcular ...
  • Estudi de l'efecte de la vora de sortida en un perfil hidrodinàmic Donaldson 

   Marrugat Sans, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el següent projecte de final de grau s’estudia l’efecte de l’angle de la vora de sortida en perfils hidrodinàmics, en aquest cas amb sortida tipus Donaldson, mitjançant la mecànica de fluids computacional. Es tenen ...
  • Estudi del comportament tèrmic de l'aigua de l'embassament de Sau 

   Triadú Galí, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-10)
   Minor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Estudi hidrodinàmic d’una aleta principal de windsurf 

   Gens Baqué, Anton (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és el de fer un estudi hidrodinàmic sobre dues aletes de windsurf, que un conegut ha rebut. Aquest conegut es diu Jordi i pràctica l’estil de slalom o eslàlom, que és una carrera en la qual ...
  • Estudi hidrodinàmic d’una boia per a l’absorció d’energia de l’onatge 

   Lodo Lacruz, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Les ones són una font d’alta i inesgotable energia. Tot i això, els sistemes d’extracció actuals són molt costosos i tenen un rendiments baixos. En aquest projecte s’ha dissenyat i estudiat un model alternatiu als captadors ...
  • Estudio del uso de praderas submarinas como medida de protección costera 

   Castell Sagües, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-14)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Les praderes submarines (alguers) comencen a ser considerades com a solucions d'enginyeria per a disminuir els efectes del canvi climàtic a la costa. L'objectiu és determinar a nivell numèric els efectes d'aquestes praderes ...
  • Estudio experimental del comportamiento hidráulico de bifurcaciones en cauces en presencia de transporte de sedimentos 

   Bejarano Perona, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-05-17)
   Minor thesis
   Open Access
   La presencia de una bifurcación en un río condiciona altamente su morfología. La evolución natural de una bifurcación puede ocasionar problemas para las poblaciones situadas cerca del cauce, un ejemplo es Bocas de Satinga ...
  • Estudio hidrodinámico de la mar en la isla de Saboga 

   Martínez Parera, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09)
   Master thesis
   Open Access
  • Estudio hidrodinámico del flujo en perfiles 

   Cobo Giménez, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Realització de simulacions mitjançant programes de dinàmica de fluids computacional (CFD) del comportament del fluid a traves d'un perfil amb tres formes diferents de sortida. Les simulacions seran comparades amb ...
  • Estudio métodos de predicción de resistencia al avance 

   Fabregas Claramunt, Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Estudo dos efeitos dinâmicos em condutas de PVC durante regimes tansitórios 

   Kepler, Alexandre; Cameira, Dídia I.; Ribeiro, Luisa F. (Fundación para el Fomento de la Ingeniería del Agua, 2009-06)
   Article
   Open Access
   A teoria clássica do golpe de aríete é usualmente utilizada para a modelaçao de sistemas de condutas em pressão e, tipicamente, considera que a atenuação de uma onda de pressão numa conduta forçada ocorre principalmente ...
  • Etude CFD de l'impacte d'une jonction en T sur un ecoulement diphasique stratifié en utilisant en amont une plaque verticale 

   Brahim Seid, Salahadine (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Le présent travail traite le problème de distribution des phases, du titre massique en gaz et la chute de pression d'un écoulement turbulent diphasique stratifié lisse dans une jonction en T horizontale en tenant compte ...
  • Evaluation of the longshore sediment transport capacity at the Catalan coast 

   Homar Rosselló, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10-22)
   Minor thesis
   Open Access
   The object of this research is to evaluate the Longshore Sediment Transport Capacity (LST) along the Catalan coast. The LST of a stretch of coast depends on its morphology, the characteristics of the sediment that forms ...
  • Evolució de la fletxa de la desembocadura del riu Ebre. Implicacions per a la gestió de costes 

   Bagés Yàñez, Carolina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
   La fletxa de la desembocadura de l'Ebre respon clarament a les condicions hidrodinàmiques (onatge i nivell del mar) i els aports del riu. Els canvis en la configuració morfològica d'aquesta zona afecten molt significativament ...
  • Experimental study in bed erosion induced by twin propeller in unconfined conditions 

   Bayona Visiedo, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-23)
   Master thesis
   Open Access
   Scouring processes due to the navigation and manoeuvring of ships can generate stability problems to harbour’s structures. At the same time, the eroded material is settled in other areas, reducing the water level. ...