Now showing items 41-60 of 129

  • Disseny d'una instal·lació elèctrica amb energies renovables, amb control Scada, per una explotació rural 

   Moreno Borrell, Salvador (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte té com a objecte controlar, monitoritzar i gestionar a distancia un hivernacle per tal d’optimitzar el rendiment de la plantació que s’hi farà. L’hivernacle es distribuirà en quatre mòduls d’hivernacles, ...
  • Disseny d'una microxarxa híbrida intel·ligent 

   Brunet i Balcells, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’increment de la demanda energètica a nivell mundial és una realitat que seguirà essent evident per (i) la constant automatització dels processos industrials i per (ii) la implantació de manera generalitzada del vehicle ...
  • Disseny d’un sistema d'alimentació per a embarcacions d’esbarjo 

   Galli Bea, Luca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest TFG pertany a l'àmbit de l'alimentació energètica de sistemes embarcats que, tradicionalment utilitzen motors de combustió interna i, cada cop més, es van apropant als sistemes totalment elèctrics. A les embarcacions ...
  • Disseny i implementaci o d'un convertidor MMC per aplicacions d'emmagatzematge d'energia amb supercondensadors en microxarxes 

   Coll Franquesa, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Degut a la proliferació de les energies renovables, la generació distribuïda i les microxarxes,la quantitat de convertidors estàtics està creixent constantment. Els convertidors estàtics s’encarreguen de controlar els ...
  • Dynamic analysis of a large scale PV power plant for grid support 

   Rochina Pérez, Hernán (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
   Master thesis
   Open Access
   In this report it is presented a dynamics analysis on a power plant controller considering aPhotovoltaic (PV) power plant grid connection. The procedure carried out to perform thistask has involved the development of grid ...
  • Electric networks based on voltage source converters 

   Cruz López, Néstor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente proyecto estudia los diferentes esquemas y características de las principales redes que contienen convertidores de fuente de tensión, así como analiza y clasifica las resonancias inestables en estas aplicaciones. ...
  • Entropy characterisation of overstressed capacitors for lifetime prediction 

   Cuadras Tomàs, Àngel; Romero, Ramón; Ovejas Benedicto, Victòria Júlia (2016-12-30)
   Article
   Open Access
   We propose a method to monitor the ageing and damage of capacitors based on their irreversible entropy generation rate. We overstressed several electrolytic capacitors in the range of 33 µF–100 µF and monitored their entropy ...
  • Estudi de les millores en gestió energètica de l’enllumenat públic de diversos municipis 

   Catalán Yarza, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El present document és el resultat de l’estudi que s’ha realitzat durant el segon quadrimestre del curs 2017-2018 com a Treball Final de Màster Universitari en Enginyeria Industrial impartit a l’Escola Superior d’Enginyeries ...
  • Estudi de potenciabilitat de les micro-xarxes col·laboratives 

   Torrebadella Casòliva, Lídia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-04)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present treball pretén proposar un enfocament diferent del que es té actualment en relació al consum d’energia elèctrica, passant d’una generació centralitzada, basada en grans centrals de producció de les quals un alt ...
  • Estudi de viabilitat d'una microxarxa a les Illes Galápagos 

   Vives i Serrano, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Les illes remotes d’arreu del món es situen a l’avantguarda de la transició cap a un futur de sostenibilitat energètica. Davant l’augment dels preus del combustible, la disminució de la seguretat energètica i la preocupació ...
  • Estudi econòmic de la substitució de cablejat convencional per cablejat digital en instal·lacions de mitja tensió d'Endesa Distribució 

   Rodríguez Saez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Cada vegada més, les diferents tecnologies digitals van introduïnt-se en la industria de forma que la integració d'aquests sistemes digitals cada cop és més extensa. En el sector elèctric, tradicionalment cada fabricant ...
  • Estudi i disseny de proteccions digitals elèctriques 

   Font Casas, Jofre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El propòsit d'aquest projecte és l’estudi i disseny de proteccions digitals elèctriques.S’estudiaran varis tipus de relés, l’estudi d’aquests relés ha de sevir per a la posterior modelització en Psim.Els diferents tipus ...
  • Estudi i gestió de micro xarxes. 

   Bárcena González, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Master thesis
   Open Access
   Realitzar un estudi de millora i optimització dels rescursos energètics als equipaments municipals de Martorelles i estudiar la possible connexió dels mateixos formant una xarxa de micro xarxes.
  • Estudi i implementació de la paral·lelització d’inversors treballant com a font de tensió en una microxarxa 

   Chillon Antón, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present document es pretén donar una visió global de les diferents estratègies de control local de convertidors per al seu ús en microxarxes. Una microxarxa és una porció de la xarxa en la qual es podem afegir fonts ...
  • Estudio de los sistemas domóticos y diseño de una aplicación 

   Morales Pallarés, Marcos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Tal i com diu el títol del projecte, aquest s’ha centrat en els sistemes domòtics o, en termes més generals, en les xarxes d’automatització d’àmbit reduït. El treball realitzat ha consistit, per una part, en l’estudi ...
  • Estudio y diseño de las instalaciones eléctricas para alimentar un polígono industrial de 5,5 MVA 

   López Vega, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente proyecto consiste en la electrificación de un polígono industrial de nueva construcción situado al término municipal de Terrassa (Barcelona), el cual está previsto que contenga naves industriales, creando así, ...
  • Estudio y simulación de métodos para reducir el contenido armónico de cargas no lineales 

   Solanich Ballarin, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-25)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Estudios de flujo armónico de cargas en sistemas eléctricos utilizando el paquete informático MATPOWER 

   Cinto Martínez, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo de los estudios de flujo armónico de cargas en un sistema eléctrico es determinar el efecto de la propagación de los armónicos de tensión y de corriente que generan las cargas no lineales conectadas a dicho ...
  • Evaluation of a state observer for frequency estimation in a grid tied photovoltaic inverter 

   Cabrera Tobar, Ana; Gomis Bellmunt, Oriol; Carrasco, Juan A.; Barnes, Mike (2018)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   Ahstract-A phase locked loop (PLL) is commonly used to measure the electrical frequency deviations in PV grid tied inverters. However, this control is affected by sudden changes of power that usually happens with this type ...
  • Event-based under-frequency inertia emulation scheme for severe conditions 

   Eliassi, Mojtaba; Betancourt, Pedro A.; Torkzadeh, Roozbeh; Rodríguez Cortés, Pedro (2018)
   Conference report
   Open Access
   The existing UFLS schemes suggested for conventional power systems need to be reassessed in the presence of renewable energy sources and storage systems equipped with grid-supporting convertors. A new Event-Based Under-Frequency ...