Now showing items 41-60 of 61

 • Instal·lacions per un edifici d'habitatges amb aparcament i dos locals comercials 

  Taribó Gómez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte té com a finalitat el disseny i justificació mitjançant els corresponents càlculs de les instal·lacions per a un edifici de cinc plantes amb 20 habitatges amb aparcament soterrat de dues plantes i dos ...
 • Optimització de les instal·lacions convencionals amb instal·lacions d'energia renovable per un habitatge 

  Molet Brun, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest Projecte Final de Carrera té com a objectiu demostrar els coneixements adquirits en la carrera d'Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Electricitat mitjançant l'execució de diferents instal·lacions en un ...
 • Projecte d'adequació d'un restaurant a Sitges 

  Rosales Acuña, Bruno; Mestre Pérez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Es presenta a continuació el Projecte Final de Carrera en l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) de Marc Mestre i Pérez i Bruno Rosales Acuña, estudiants d’Enginyeria Tècnica Industrial en l’especialitat ...
 • Projecte de disseny i càlcul d'un sistema de pluja artificial, per un circuit de competicions de motor 

  Cardona Tur, Teresa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objecte del projecte és la realització de disseny i el càlcul de un sistema de pluja artificial, per un circuit de competicions a motor. Es planteja, es dissenya i es calcula un sistema de pluja artificial en un circuit ...
 • Projecte de disseny i càlcul d'un sistema de pluja artificial, per un circuit de competicions de motor 

  Navarro Temprado, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objecte del projecte és la realització de disseny i el càlcul de un sistema de pluja artificial, per un circuit de competicions a motor. Es planteja, es dissenya i es calcula un sistema de pluja artificial en un circuit ...
 • Projecte de les instal·lacions d'un complex esportiu amb pistes de tenis, pàdel i gimnàs cobert 

  Pelegrí Florit, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte te com a objectiu definir diferents instal·lacions d’un complex esportiu de nova construcció situat a l’àrea metropolitana de Barcelona. En concret es defineixen les instal·lacions de protecció ...
 • Projecte de les instal·lacions d'un restaurant amb aparcament subterrani 

  Blanch Valero, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objecte del present treball de fi de grau és la realització d’un projecte d’instal·lacions en un restaurant amb aparcament subterrani de nova construcció situat al Maresme. L'objectiu és el compliment de la normativa ...
 • Projecte d'instal·lacions de la biblioteca municipal de Premià de Mar 

  Giménez Sitjà, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte, s'estableixen els criteris, requisits i solucions tècniques per al disseny, dimensionament i execució de les instal·lacions de protecció contra incendis, ventilació, climatització, il·luminació i ...
 • Projecte d'instal·lacions específiques d'una nau industrial destinada a enquadernació i emmagatzematge de llibres i revistes 

  Gázquez Graupera, Duane (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L‟objectiu principal del present projecte és definir les característiques generals per al disseny de les instal·lacions bàsiques d‟una nau industrial situada a Mataró, destinada a l‟enquadernació i emmagatzematge de llibres ...
 • Projecte executiu de les instal·lacions elèctriques, contra incendis i climatització d'un pavelló esportiu 

  Gómez Imbernón, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objecte del present projecte és el disseny de les instal·lacions, partint del projecte d’arquitectura, d’un pavelló poliesportiu situat a Badalona. El projecte d’instal·lacions de l’equipament es composa de memòria, ...
 • Proyecto de instalación eléctrica de baja tensión, instalación receptora de agua y instalación receptora de gas para edificio de 66 viviendas, local comercial y garaje 

  Rezgui, Mohamed (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte es defineixen les característiques principals per al disseny i dimensionament de la instal·lació elèctrica en baixa tensió, instal·lació receptora d'aigua i sanejament i instal·lació receptora de ...
 • Proyecto de instalaciones de una clínica dental 

  Fernández Pannia, Matías Darío (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-01-14)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte realitzat comporta l'estudi de les instal·lacions d'una clínica dental, en la realització d'un projecte d'instal·lacions cal tenir en compte moltíssims factors, com tecnològics, seguretat, protecció, eficiència, ...
 • Proyecto de instalaciones de un centro comercial 

  Martínez Gaspar, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball de final de grau es realitza el projecte de les instal·lacions d’un centre comercial, com són: les instal·lacions elèctriques, de contra incendis i de ventilació. Per a la seva realització, es parteix ...
 • Proyecto de instalaciones en un edificio de oficinas 

  Bravo Gutiérrez, Bastian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte de final de grau es el desenvolupament d’un projecte d’instal·lacions mecàniques en un edifici d’oficines. En aquest, es té la intenció de complir amb tota la normativa actual oferint una solució ...
 • Proyecto de las instalaciones de una nave industrial 

  Muhammad Tahir, Anwar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte s’ha redactat amb la finalitat de realitzar les instal·lacions principals d’una nau industrial dedicada a l’envasat i emmagatzematge d’olives de taula, situada en el polígon industrial de la Pedrosa, ...
 • Proyecto de las instalaciones de un centro educativo 

  López Garrido, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este trabajo de final de grado tiene como finalidad la elaboración del diseño, calculo y valoración de costes de las diferentes instalaciones a realizar dentro de una nueva edificación ubicada en la calle Pallars nº291 ...
 • Proyecto de una instalación eléctrica, contra incendios, calefacción y ACS para un instituto 

  Alonso Pineda, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte defineix les diferents instal·lacions d’un institut. Les instal·lacions a definir seran: elèctrica, contra incendis, calefacció i Aigua Calenta Sanitària (ACS). L’objectiu principal és crear unes ...
 • Proyecto técnico-económico de remodelación del departamento comercial de una empresa de tamaño medio 

  Polonio Ortiz, Vanessa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  La present memòria és el fruit del treball realitzat en el departament comercial de l’empresa “Bombas PSH, S.A.” Aquesta es troba en una fase de canvis constants als que no s’acaba d’adaptar. Va sofrir un important canvi ...
 • Qualificació energètica d'un edifici de 217 habitatges i proposta d'un sistema alternatiu de climatització 

  Serrano Frau, Jose Francisco; Ors Banqué, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte tracta sobre la certificació energètica d’un edifici existent i el disseny d’una instal·lació de climatització mitjançant bomba de calor geotèrmica. La Certificació Energètica d’ Edificis Existents ...
 • Reforma UCI hepàtica i hemodinàmica, Pavelló 7-3 i Interpavelló 5/7-3 de l'Hospital Clínic de Barcelona 

  Nägeli Juan, Vanni Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La zona d'hemodinàmica conté dues sales d'exploracions (on es fan les colonoscòpies), diferents despatxos i una sala tècnica. La zona de la Uci Hepàtica conté 6 boxs de semicrítics, 8 boxs de crítics, un control d'infermeria ...