Now showing items 41-60 of 74

  • Implementació d'una microxarxa monofàsica basada en convertidors de tipologia VSC 

   Cheah Mañé, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Implementació d'una microxarxa monofàsica basada en convertidors de tipologia VSC 1 Resum En aquest projecte es presenta la construcció i validació d'una microxarxa que forma part del sistema elèctric monofàsic dels ...
  • Implementation of second-life batteries as energy storage systems enhancing the interoperability and flexibility of the energy infrastructure in tertiary buildings 

   Rodríguez Solano, Marco Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-12)
   Master thesis
   Open Access
   The main focus of this project is to evaluate the implementation of second-life batteries for a building stock enabling the energy flexibility schemes like Demand Response (DR). This project will focus particularly on how ...
  • Interaction analysis of large-scale PV power plants considering the AC network 

   Montero Cassinello, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
   Master thesis
   Open Access
   In this thesis, a detailed interaction analysis between the internal grid of a Photovoltaic ( PV ) power plant and the AC grid is performed. This study is approached obtaining the small - signal model of the PV power plant, ...
  • Interactions analysis between VSC converters and an onshore AC network 

   Collart Kuen Louie, Rosell (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
   Master thesis
   Open Access
   This thesis starts by addressing two modelling techniques for power systems in qd0-domain. The first technique is the state-space representation, which describes the behaviour of a physical system by means of its state ...
  • Introducció de funcionalitats d'Autoconsum en un nou mòdul d'un SaaS de comptabilitat energètica 

   Cavallé Gil, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El present treball té com a objectiu desenvolupar un conjunt d’algoritmes d’anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica per a la implantació de futures instal·lacions d’autoconsum individual o col·lectiu, així com algoritmes ...
  • Millora en la distribució elèctrica a partir d'un parc fotovoltaic. 

   Pino Ruiz, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest estudi es detalla a continuació l’anàlisi on es comparen diferents configuracions de connexió a la xarxa d’una planta fotovoltaica (FV) des de diferents aspectes. Concretament, la finalitat del projecte es basa ...
  • Model Predictive Control for Enhancing Wind Farms Participation in Ancillary Services 

   Coral, Chloe (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-09-20)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut de Recerca en Energia de Catalunya / InnoEnergy
   The increasing penetration of Renewable Energy (RE) systems into the electric grid is creating new challenges into the power system. The unpredictable and variable nature of renewable power generation is increasing the ...
  • Modeling and simulation of photovoltaic plant cables 

   Casases Lopez, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The aim of this project is to study the influence and consequences of utilizing different lengths of medium voltage cables to couple the grid with each Voltage Source Converter from a given solar park. In other words, by ...
  • Modeling of high voltage cables for HVDC grids 

   Fuster Martínez, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   The aim this project is to study the behaviour of HVDC cables and to obtain a small-signal model capable of describing accurately the frequency and the time domain response of real cables. In order to achieve this goal, ...
  • Modelització i control d'un aerogenerador direct-drive amb generador síncrom d'imants permanents 

   Rifà Espuña, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present treball consisteix en la modelització dels diferents elements que intervenen en el funcionament d'un aerogenerador de tipologia direct-drive PMSG (Permanent Magnet Synchronous Generator), és a dir, amb generador ...
  • Modelització i simulació d'un parc fotovoltaic de gran escala. 

   Feliu Oliva, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball es pretén dissenyar un model de simulació d’un parc fotovoltaic de gran escala, considerant els elements més rellevants del parc i la forma de controlar-los.En primer lloc es farà una breu introducció a ...
  • Modelització, control i simulació de sistemes de generació renovable basats en electrònica de potència 

   Nogué Roig, Carolina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte és un anàlisi d’una microxarxa d’un habitatge autosuficient que està desconnec tat de la xarxa de distribució. La instal · lació s’ alimenta d’energia solar juntament amb una sèrie de bateries que ajuden a ...
  • Modelització, control i simulació de xarxes en parcs eòlics marins 

   Pagès Tarragó, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es presenta l’estudi d’un parc eòlic marí des del punt de vista elèctric. Es realitza l’elecció dels diferents elements que composen aquest tipus de sistema i el seu enllaç fins la xarxa terrestre. Un ...
  • Modelización y control de un aerogenerador de velocidad variable 

   Vesperinas Espejo, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este Trabajo de Final de Grado consiste en la modelización y control de un aerogenerador de velocidad variable. Para empezar, se ha considerado necesario definir los principios aerodinámicos básicos utilizados para extraer ...
  • Modelling, control and simulation of LCC-HVDC systems for stability studies 

   Rebled Lluch, Joaquín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
   Master thesis
   Open Access
   ThisMasterThesispresentthemodelling,controlandsimulationofaLCC-HVDC(Line- CommutatedConverter,HighVoltageDirectCurrent),whichisthemostprevalenttypeof HVDCtechnologyincurrenttransmissiongrids. An analysisofthecommutati ...
  • Operación y control de sistemas de transmisión multiterminal para parques eólicos marinos 

   Gutiérrez Salazar, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El proyecto describe el análisis, la modelización, el control y la simulación de un sistema de transmisión multiterminal de alta tensión en corriente continua HVDC (High Voltage Direct Current) que conecta varios parques ...
  • Operation and control of a hybrid power system 

   Quetglas Villalonga, Joan Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   During the last years the urgency to invest in new types of energies has become clearer. These energies are the renewable energies, whose together with microgrids, allows the energetic independence of remote areas or ...
  • Power system model for simulation and dispatch optimization high renewable energy electricity systems 

   Welsz, Agnes (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Tesla
   The objective of master thesis is to analyze the technical and economic potential of electrical battery energy storage systems to increase of renewable energy capacity in power system and their effect on costs of electricity ...
  • Power System Modelling A techno-economic analysis of the island of Menorca, Spain 

   Gomes Pereira, Gustavo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-12)
   Master thesis
   Open Access
   It is hard to overstate the need for humanity to address what is arguably one of the most pressing issues of our generation: climate change. Although electricity generation only accounts for about a quarter of global carbon ...
  • Predicció de producció de les plaques solars amb inteligència artificial 

   Sanz Alasà, Mariano (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo principal de este trabajo de fin de grado es mostrar de una forma clara y didáctica cómo se resuelve un problema de predicción de datos mediante las herramientas que nos proporciona el machine learning. El ...