Now showing items 41-53 of 53

  • L'Orientació dels alumnes a Secundària a l’aula de Tecnologia 

   Vaqué Martínez, Judith (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest treball de màster tracta sobre la orientació professional dels alumnes en l'educació obligatòria de secundària. Després de diverses lectures i altres fonts, partint de la visió que molts experts tenen respecte a la ...
  • Programa de reclutamiento externo Telefónica investigación y desarrollo 

   Hernández Soto, Juan Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Telefónica I+D
   El Programa de Reclutamiento Externo de Telefónica I+D es un proyecto que permite obtener sujetos con perfiles concretos, que se adapten a las necesidades de los estudios de los investigadores de Telefónica, ya sea ...
  • Reconeixement de veu a la llar 

   González Jiménez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte anomenat ZIKIA és una plataforma domótica realitzada en C# de .NET basada en el reconeixement de la parla que proporciona el Sistema Operatiu Windows a les seves últimes versions Vista i 7, de la qual ...
  • Recursos didàctics pel mòdul professional de Xarxes Locals del CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 

   Guzmán de Lapuente, César (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-30)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest TFM explora les possibilitats que té el vídeo en l’ensenyament de cicles formatius, ESO i batxillerat. Sota el meu punt de vista el vídeo està infrautilitzat a les aules. Els vídeos ofereixen un munt de possibilitats ...
  • Routerboard de MikroTik, eina didàctica a l'Enginyeria de Xarxes 

   Vilalta Parra, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte s’analitza la possibilitat que té el RouterBOARD de MikroTik com a eina d’aprenentatge en l’estudi de les xarxes de computadors. Per analitzar aquesta possibilitat s’han realitzat unes pràctiques per ...
  • SAPCRM: un caso práctico 

   Díaz Martín, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Realtech System Consulting
   Este proyecto final de carrera se ha realizado en la modalidad A , a propuesta del alumno con los recursos informáticos(red, internet,portátil) y de puesto de trabajo(oficina) de la empresa(Realtech Consulting) en ...
  • Servicios Internet para pymes con Zentyal 

   Seguí Cristín, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   que está pensado para su uso en las Pymes y capaz de realizar todas las funciones necesarias dentro de estas. Con este software se realiza una introducción, desde un punto de vista práctico, a aspectos y servicios de ...
  • Simulador dels codis correctors d'errors del DVD 

   Zurriaga Mitjans, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Els DVD, igual que molts altres suport de memòria, com el CD o les memòries USB, pot contenir errors en la informació gravada. Tots aquests suports, tenen sistemes de detecció i de correcció d'errors per resoldre en ...
  • Software gestor per la creació de peces mecàniques en un entorn web 

   Mestres Bernabeu, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   ADQA
   L’objectiu d’aquest projecte és el de la creació d’un software amb el qual es podran controlar les feines realitzades per la construcció de peces mecàniques, per tal de generar-ne finalment la factura que s’entrega al ...
  • Suite Deploy 

   Martínez Pino, Juan Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Venca
   El presente Proyecto Final de Carrera contempla el diseño y el desarrollo de una suite de publicación de aplicaciones, conocido también como Deploy. El usuario identificado tiene diferentes publicaciones disponibles según ...
  • Tesst d’integració per dispositius amb connectivitat IoT 

   Soriano Hernández, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   AKO
   Aquest projecte consisteix en l’especificació, disseny, implementació i execució d’un nou entorn de programació i test, per tal de provar i validar el funcionament de dispositius connectats a un servei i portal web Cloud, ...
  • Virtualització de CIFDSA 

   Perez Casademont, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Venca
   La intenció del projecte és la de virtualitzar els usuaris de l’empresa Venca que en siguin viables aprofitant gran part de la infraestructura i equipacions de les que ja disposa. Es farà inversió en hardware i software ...
  • Web 2.0 del COAC: Drupal & Joomla 

   Guerrero García, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Servei d'Aplicacions Informàtiques
   La web 2.0 del Colegio de Arquitectos de Cataluña y de la Escola Sert es un proyecto que tiene como finalidad crear un sitio web que permita gestionar los contenidos. El Colegio de Arquitectos de Cataluña es una ...