Now showing items 21-40 of 274

  • Avances en la modelación numérica de estructuras inflables para hangares 

   Pérez Barrachina, Esteban (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-30)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
  • Avances en modelos de análisis de estructuras de barras de hormigón frente a combinaciones de esfuerzos normales y tangentes 

   Bairán García, Jesús Miguel; Marí Bernat, Antonio Ricardo; Mohr, Steffen; Ferreira, Denise (Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona, 2011-11-15)
   Conference lecture
   Open Access
   A pesar del gran desarrollo de los modelos de barras para el análisis estructural, estos modelos presentan, en general, carencias importantes cuando las estructuras son sensibles a esfuerzos tangenciales (cortante, torsión) ...
  • Bases per al disseny i tecnologia de les estructures de membranes tèxtils tensades 

   Bech Vilaseca, Ania (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball d’estudi que s’exposa a continuació explora l’ús dels tèxtils en l’arquitectura a través d’una investigació teòrica i experimental sobre les estructures de membrana tèxtil tensada. Aquest sistema es presenta ...
  • Búsqueda exhaustiva por entornos aplicada al diseño económico de bóvedas de hormigón armado 

   Carbonell, A.; Yepes, V.; González-Vidosa, F. (Universitat Politècnica de Catalunya. CIMNE, 2011)
   Article
   Open Access
   El artículo presenta dos algoritmos multiarranque de búsqueda exhaustiva por entornos de máximo gradiente aplicados a la optimización económica de una bóveda de hormigón armado empleada en la construcción de pasos inferiores. ...
  • Caracterización de un banco de ensayos para apoyos elastoméricos según UNE-EN1337-3:2005 

   Hernández Sendra, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El objeto del presente proyecto es el de analizar y estudiar la norma UNE-EN 1337-3:2005 Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos[1], desde el punto de vista de los fabricantes de apoyos elastoméricos, a modo ...
  • Carta 

   Candela, Félix (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, 2021)
   Book
   Open Access
  • Càlcul d'estructures 

   Navés Viñas, Francesc; Llorens Sulivera, Miquel (UPC, 1997)
   Book
   Restricted access to UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC users
   El llibre, de caràcter general eminentment pràctic, ofereix una visió general de les hipòtesis bàsiques de la resistència de materials i l'anàlisi i el càlcul d'estructures arquitectòniques i d'enginyeria. Pel seu contingut ...
  • Càlcul de l'estructura d'un edifici destinat a diferents usos 

   Comas Basso, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya / Tallinna Tehnikaülikool (Tallin University of Technology), 2009)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   The diploma of civil engineering studies aim is to design the reinforced bearing constructions for the bureau and office building. This edifice is situated in Viljandi. The safety, comfort and accordance with the standards ...
  • Càlcul de l'estructura d'una nau industrial a Polinyà 

   Fernández Albareda, Nora (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte té per objecte el disseny i càlcul de l’estructura d’una nau industrial ubicada al polígon industrial de Can Humet a Polinyà. En el disseny de la nau s’ha volgut projectar una nau amb el màxim possible ...
  • Càlcul de l'estructura d'una nau industrial amb instal·lacions elèctrica i pneumàtica dedicada al manteniment i reparació de vehicles 

   Pueyo Blazquez, Nicolas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-03-21)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
  • Càlcul estructural d'un edifici d'oficines en zona sísmica 

   Castillo Esmel, Judit; Guasch Morera, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Càlcul i disseny d'una nau industrial per a l'emmagatzematge de material i maquinària de construcció 

   Pastor Foz, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En primer lloc s’ha escollit un solar virtual en el barri la Bòbila ubicat al municipi de Piera per a l'execució de una nau industrial destinada a l’ús comercial d’un supermercat. Aquest treball pretén ajustar-se a un ...
  • Càlcul i disseny de l'estructura d'un pavelló poliesportiu 

   Albet Vidal, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-04-16)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte de final de carrera defineix el disseny i càlcul de l’estructura d’un pavelló poliesportiu. Un projecte estructurat segons les pautes establertes pel CTE on és defineixen els elements que componen ...
  • Càlcul i disseny estructural d'un edifici d'habitatges de Barcelona 

   Sánchez Montes, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball de fi de grau, es realitza el disseny i el càlcul d’estructures d’un edifici on es destinarà a habitatges en el barri del Carmel, en el carrer Montserrat de Casanovas 204-206 a Barcelona. Per el ...
  • Cálculo de elementos estructurales 

   Sánchez Molina, David; González Drigo, José Ramón (Iniciativa Digital Politècnica, 2011)
   Book
   Open Access
   El presente libro ha sido concebido como una introducción al cálculo de estructuras complejas y se dirige a estudiantes que ya han superado un primer curso de resistencia de materiales. Los capítulos 1 y 2 explican el ...
  • Cálculo de esfuerzos de estructuras de barras mediante ordenadores y métodos manuales 

   Margarit i Consarnau, Joan; Buxadé Ribot, Carles (Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1975)
   Book
   Open Access
  • Cálculo de estructura ascensor eléctrico 450 Kg con guías centradas 

   Cáceres Rodríguez, Orlan; Sánchez Romero, Montserrat (2011-12)
   External research report
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Cálculo de estructuras metálicas 

   Universitat Politècnica de Catalunya. Càtedra d'Estructures; Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona ([Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona], 2003)
   Book
   Open Access
  • Cálculo de estructuras metálicas 

   Margarit i Consarnau, Joan; Buxadé Ribot, Carles; Gómez Serrano, José; Solà Balaguer, Juan Antonio (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, 1980)
   Book
   Open Access
  • Cálculo de estructuras planas por el método matricial de las rigideces 

   Romero Pérez, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   CEP se trata de un programa realizado en Visual Basic 6.0. CEP es un programa para el cálculo de estructuras planas por el método matricial de la rigidez.