Now showing items 21-22 of 22

  • Sobre el modernismo provinciano en México: la Casa de la Semana en Jueves de Excélsior 

   Flores Rodríguez, Carlos Enrique (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2021-10-31)
   Article
   Open Access
   Els emergents modes de vida del que és modern, suscitarien discussions en la seva forma d'habitar. Les Ciències Socials, però assenyaladament les disciplines de les Humanitats, asseguraven que tot canvi social inicia en ...
  • Vídeo corporatiu “JCGF1” 

   Carnicé Gros, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball consisteix en crear un vídeo corporatiu sobre la presentació d’un F1. La creació del spot ha estat complerta. Desde la modelació, iluminació, texturització i posproducció. Composant una peça creativa i diferent ...