Now showing items 21-40 of 98

  • Channel coding for joint colour and depth segmentation 

   Wallenberg, Markus; Felsberg, Michael; Forssen, Per-Erik; Dellen, Babette (Springer, 2011)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   Segmentation is an important preprocessing step in many applications. Compared to colour segmentation, fusion of colour and depth greatly improves the segmentation result. Such a fusion is easy to do by stacking ...
  • Codig-oriented segmentation based on g-m random 

   Marqués Acosta, Fernando; Gasull Llampallas, Antoni (1991)
   Conference report
   Open Access
   A new segmentation algorithm for still black and white images is introduced. This algorithm forms the basis of a region-oriented sequence coding technique, currently under development. The algorithm models the human mechanism ...
  • El color en el material escolar 

   Bofill Gracià, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
   Master thesis
   Open Access
   Este trabajo pretende estudiar el uso del color como recurso para la resolución de ejercicios en los libros de P5 (ciclo infantil), de primero y de segundo curso de primaria, ya que aproximadamente un 8% de la población ...
  • Comiols ponent, An example of a Theory TK of the Visual Porportions 

   Lloveras Montserrat, Joaquín (2011-04)
   Audiovisual
   Open Access
   Exemple de les Lleis del Posicionament 2007 i de Moviment (abans de les Lleis del Moviment 2012). Example of the Laws of Positioning 2007 with movement (before the Laws of Movement 2012). Exemple des lois de Positionnement ...
  • Correlación entre el tiempo de búsqueda en el libro ¿Dónde está Wally? y los tests DEM y TVPS 

   Moreno Ledesma, Sonia; Argilés Sans, Marc (2021-02-09)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Muchos de los ejercicios de entrenamiento en terapia visual se basan en búsqueda visual. El objetivo de nuestro presente estudio fue correlacionar los movimientos sacádicos y la percepción visual con la búsqueda visual del ...
  •  Creació de programari per a l'entrenament d'habilitats de percepció, atenció i memòria visuals 

   Fuster Ventosa, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Un dels principals objectius de les escoles és que, en acabar el primer cicle d’educació primària, els nens i nenes hagin assolit el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, que és una condició necessària per ...
  • Cribados visuales a estudiantes de segundo de primaria de las escuelas de Cavall Bernat y Santa Maria dels Apòstols de Barcelona 

   Vera Vizuete, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Probablement una gran part de la població desconeix la importància de la visió en l'aprenentatge. La lectura és una via de cultura, aprenentatge i d'entreteniment molt important que s'aprèn entre els 5 i 6 anys. Si aquesta ...
  • Cribratge visual a estudiants de segon de primària de l'escola Pegaso de Barcelona 

   Martínez Barniol, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   a visió té molta influència amb l’aprenentatge. La majoria dels estímuls que ens arriben a les aules són visuals. Si els estudiants no presenten un sistema visual sa amb les condicions favorables per desenvolupar un bon ...
  • Cribratges visuals a alumnes de primària i secundària de Rubí i de Sant Joan d'Espí. 

   Ibañez Piferrer, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La visió es el sentit més important que tenim ja que la major part de la informacióde la vida quotidiana, s’estima que el 80%, la obtenim mitjançant aquesta via. No és el mateix el concepte de visió que el de vista. La ...
  • Cribratges visuals als nens de segon de primària de l'escola Cavall Bernat de Barcelona i de l'escola Gaudí de Sabadell 

   Muñoz Rodríguez, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’aprenentatge a les aules es produeix mitjançant processos complexos, sent la visió uns dels més notables. Sabent que la visió juga un paper tant fonamental durant l’aprenentatge, és imprescindible disposar d’un sistema ...
  • Determinación de curvas de disparidad de fijación con la ayuda de un disparómetro anaglífico 

   García Cañete, Salvador (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La diferència en l'alineació dels eixos visuals a la disparitat de fixació a la majoria de situacions es produeix com un efecte fisiològic no produeix simptomatologia del pacient. No obstant això, hi ha certes situacions ...
  • Diagnòstic i tractament de disfuncions visuals a nens amb problemes d´aprenentatge al CUV 

   Taganti Aghmir, Yassmine (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   INTRODUCCIÓ La teràpia visual es tracta d’un procés d’ensenyament i aprenentatge per millorar les capacitats visuals, com són la percepció visual i/o la coordinació dels ulls que poden trobar-se alterades, per aconseguir ...
  • Diferencias de género en agudeza visual dinámica y sensibilidad al contraste 

   Quevedo Junyent, Luisa Jesús; Pérez, Aroa; Cardona Torradeflot, Genís; Fornieles Deu, Albert; Rodríguez, Manuel (2012-11)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
  • Dynamic Visual Acuity 

   Quevedo Junyent, Luisa Jesús; Aznar-Casanova, José Antonio; da Silva, José Aparecido (2018-09)
   Article
   Open Access
   We present a review on the visual ability to discriminate ¿ ne details of moving objects (DVA: Dynamic Visual Acuity), showing the most relevant differences, which have been attributed to this visual capacity in comparison ...
  • Efecte de l’oclusió binasal en la percepció del moviment a través d’una il·lusió rotatòria 

   Mangues Villar, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   INTRODUCCIÓ: Estudis previs han observat que l’oclusió binasal millora els potencials evocats en pacients amb dany cerebral. Tot i així, poca investigació s’ha dut a terme sobre com pot influenciar en les àrees vinculades ...
  • Efectivitat de l'entrenament visual en el rendiment en bàsquet 

   Pujol Martín, Èric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’entrenament visual és un factor més a tenir en compte en la pràctica esportiva, tant per crear uns bons hàbits des de les etapes formatives com per buscar el plus que permeti destacar en fases més avançades. Es ...
  • Efectivitat de l'entrenament visual estroboscòpic en el rendiment esportiu 

   Bel Salvadó, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Introducció: L’entrenament visual en el context de l’esport és una especialitat optomètrica que té com a objectiu potenciar les habilitats visuals rellevants de cada disciplina esportiva. Un tipus de tecnologia utilitzada ...
  • Efectivitat dels videojocs en la millora del rendiment visual avaluat amb test DEM, cerca visual i percepció global-local 

   Peláez Góngora, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Objectius Aquest estudi té com a objectiu observar la possible millora dels moviments oculars, l’atenció visual i la cerca visual amb l’ús de videojocs, avaluat amb tests optomètric i perceptuals. Metodologia Es va ...
  • Effects of aging on optical quality and visual function 

   Martínez Roda, Juan Antonio; Vilaseca Ricart, Meritxell; Ondategui Parra, Juan Carlos; Aguirre, Montserrat; Pujol Ramo, Jaume (2016-09-02)
   Article
   Open Access
   Background: We assessed the effects of aging on visual function and optical quality in a healthy adult population and provide reference values for different age ranges. Methods: We conducted a prospective study with 198 ...
  • Eficàcia de la teràpia visual perceptiva en les dificultats d'aprenentatge de la lectoescriptura 

   Berta Cabañas, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-25)
   Master thesis
   Open Access
   INTRODUCCIÓ: Per llegir i escriure de manera eficaç un nen ha de ser capaç d’apreciar petites diferències o similituds entre formes, com poden ser lletres o paraules. Aquesta habilitat, anomenada percepció visual, de ...