Now showing items 21-40 of 83

  • La conjectura de Sato-Tate 

   Altarriba Fatsini, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu d'aquest treball és, per una banda, formular la conjectura de Sato-Tate per a corbes el·líptiques i explicar algunes de les eines que intervenen a la seva demostració. Per altra banda, es pretén estudiar ...
  • Continued fraction 

   Sebastián Ochotorena, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   In this thesis we will deal with continued fractions, an expression which allow us to represent different mathematical objects through an iterative process (which can be finite or not). We will begin Chapter 1 with a brief ...
  • Criptosistema de Lucas 

   Bellot Casanovas, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-10)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest treball es descriuen exhaustivament les funcions de Lucas i el mètode XTR (mètodes de criptogràfics sobre extessions de cossos finits), i s'analitzen tots els algorismes que s'han publicat fins ara per computar ...
  • Dimensionless analysis of HSDM and application to simulation of breakthrough curves of highly adsorbent porous media 

   Pérez Foguet, Agustí; Casoni Rero, Eva; Huerta, Antonio (2013-05)
   Article
   Open Access
   The homogeneous surface diffusion model (HSDM) is widely used for adsorption modeling of aqueous solutions. The Biot number is usually used to characterize model behavior. However, some limitations of this characterization ...
  • Eichler–Shimura isomorphism and group cohomology on arithmetic groups 

   Molina Blanco, Santiago (2017-11)
   Article
   Open Access
   The Eichler-Shimura isomorphism realizes the automorphic representation generated by an automorphic newform in certain cohomology of an arithmetic group. In this short note, we give a cohomological interpretation of the ...
  • El mètode del cercle 

   Colomer Xaus, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This thesis is focused on the Hardy-Ramanujan-Littlewood circle method. These mathematicians developed that technique to solve long-standing and important problems in additive number theory. In this project we treat two ...
  • Emmy Noether: de l'àlgebra no commutativa a la teoria de nombres 

   Bayer, Pilar (2009-05-06)
   Audiovisual
   Open Access
   En la producció d’EmmyNoetherse solen distingir tres períodes: del 1908 al 1919 en què es dedicà a la teoria d'invariants, teoria de Galois i càlcul de variacions; del 1920 al 1926 en què el seu estudi se centrà en els ...
  • Euclides no vivió en Manhatan: Geometria urbana 

   Gómez Urgellés, Joan Vicenç (2019-02-05)
   Article
   Open Access
   Se presentan los diagramas de Voronoi y a su vez la taxi distancia como modelos para resolver una situación en la que hay que ubicar tres centros asistenciales. El proyecto está realizado con alumnos de ingeniería de la ...
  • Euler y la Teoría de Números 

   Chamizo, Fernando (2007-02-14)
   Audiovisual
   Open Access
   El gran Euler manifestó su genialidad en muchas áreas de las Matemáticas, entre ellas la teoría de números por la que tuvo un interés continuado a lo largo de su vida. El propósito de esta charla es ilustrar algunas de sus ...
  • Exotic forms of weight 1 

   Torrent i Soler, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte presentem un mètode per obtenir la forma modular associada a la representació de Galois d'un recobriment doble del grup simètric S4. Per aconseguir extensions de Galois que tinguin com a grup de Galois ...
  • eXtended Hybridizable Discontinuous Galerkin (X-HDG) for void and bimaterial problems 

   Gürkan, Ceren; Sala Lardies, Esther; Kronbichler, Martin; Fernández Méndez, Sonia (Springer, 2016)
   Part of book or chapter of book
   Restricted access - publisher's policy
   This book gathers selected contributions on emerging research work presented at the International Conference eXtended Discretization MethodS (X-DMS), held in Ferrara in September 2015. It highlights the most relevant ...
  • Factorization and catenary degree in 3-generated numerical semigroups 

   Aguiló Gost, Francisco de Asis L.; García Sánchez, Pedro A. (2009-08-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Given a numerical semigroup S(A), generated by A = {a,b,N} ⊂ N with 0 < a < b < N and gcd(a,b,N) = 1, we give a parameterization of the set F(m;A) = {(x, y, z) ∈ $N^3$ | xa + yb + zN = m} for any m ∈ S(A). We also give the ...
  • Fields of definition of elliptic k-curves and the realizability of all genus 2 sato–tate groups over a number field 

   Fite Naya, Francesc; Guitart Morales, Xavier (2018-07-01)
   Article
   Open Access
   Let A/Q be an abelian variety of dimension g = 1 that is isogenous over Q to Eg, where E is an elliptic curve. If E does not have complex multiplication (CM), by results of Ribet and Elkies concerning fields of definition ...
  • La funció Z de Riemann 

   Quer Bosor, Jordi (2014-01-31)
   Other
   Open Access
   El novembre de 1859 Riemann envià un manuscrit de sis fulls a l’Acadèmia de Berlín titulat Sobre el nombre de primers menors que una quantitat donada, el qual seria l’única publicació dedicada a la teoria de nombres de ...
  • Functions and differentials on the non-split Cartan modular curve of level 11 

   Fernández González, Julio; González Rovira, Josep (2017-01-01)
   Article
   Open Access
   The genus 4 modular curve Xns(11) attached to a non-split Cartan group of level 11 admits a model defined over Q. We compute generators for its function field in terms of Siegel modular functions. We also show that its ...
  • Galois action on $\bar{\mathbb Q}$-isogeny classes of abelian $L$-surfaces with quaternionic multiplication 

   Molina Blanco, Santiago (2017-12-08)
   Article
   Open Access
   We construct a projective Galois representation attached to an abelian L-surface with quaternionic multiplication, describing the Galois action on its Tate module. We prove that such representation characterizes the Galois ...
  • Hamilton y la teoría de Galois 

   Morales Ruíz, Juan José (2006-03-08)
   Audiovisual
   Open Access
   Indudablemente uno de los legados más importantes de Hamilton es la rama de la teoría de ecuaciones diferenciales que en honor a su nombre se denomina Sistemas Hamiltonianos. Ejemplos de sistemas Hamiltonianos son la ...
  • Harmonic distance in intervals and chords 

   Cubarsí Morera, Rafael (2019-05-01)
   Article
   Open Access
   The harmonic distance between two pure tones, in the sense used by Tenney, is generalised to chords whose pitches are harmonic fractions. In the tonal graph generated by the harmonics involved in a chord, which for n-TET ...
  • Heegner's lemma 

   Jofre Senciales, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10)
   Master thesis
   Open Access
   Es un treball que explica una mica com Heegner va fer per trobar una familia de nombre congruents. Tambe explico les eienes que es necessiten de class field theory i modular functions. També explica el metode de descents ...
  • High-order mesh curving by distortion minimization with boundary nodes free to slide on a 3D CAD representation 

   Ruiz-Gironés, Eloi; Roca Navarro, Francisco Javier; Sarrate Ramos, Josep (2016-03)
   Article
   Open Access
   We propose a 3D mesh curving method that converts a straight-sided mesh to an optimal-quality curved high-order mesh that interpolates a CAD boundary representation. The main application of this method is the generation ...