Now showing items 21-33 of 33

  • Gestión del proceso de conversión a electrònico de un motor de corriente continua mecánico 

   Cosgaya Castro, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este documento presenta todos los aspectos de un proyecto de reducción de costes de un producto mediante la conversión del tipo de giro de un motor de rotativo a oscilante, eliminando así la transmisión mecánica al añadir ...
  • Identificació i control d’un motor de tipus voice coil 

   Segovia Castillo, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present treball té dos objectius principals: el primer d’ells és el d’identificar el model de dues plantes - en aquest cas, dos motors de corrent continu - emprant diverses tècniques d’ajust a partir de dades ...
  • Identification and control of DC motors 

   Ramasubramanian, Darshan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
   Master thesis
   Open Access
   This work has two main objectives: the first one is identify the model of DC motors - using various techniques from experimental data; Secondly, we want to design appropriate control structures for this system, so as to ...
  • Modelado y control de un motor de CC 

   Martínez Martín, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En l'actualitat, qualsevol planta o procés, sigui industrial o no, necessita un controlador per funcionar correctament, ja que gràcies a aquests es pot obtenir un resultat òptim davant de qualsevol consigna o pertorbació. Aquest ...
  • PMSM Torque-speed-efficiency map evaluation from parameter estimation based on the stand still test 

   Candelo Zuluaga, Carlos Andres; Riba Ruiz, Jordi-Roger; García Espinosa, Antonio (2021-10-18)
   Article
   Open Access
   During the last decades, a wide variety of methods to estimate permanent magnet synchronous motor (PMSM) performance have been developed. These methodologies have several advantages over conventional procedures, saving ...
  • Power losses in outside-spin brushess DC motor 

   Andrada Gascón, Pedro; Torrent Burgués, Marcel; Perat Benavides, Josep Ignasi; Blanqué Molina, Balduino (2004-04)
   Article
   Open Access
   Outside-spin brushless D.C. motors are an alternative to conventional D.C. brush permanent magnet motors, especially in applications that require low power and costs and in which high inertia effects are advantageous. This ...
  • Predictive maintenance plan for switched reluctance motor drives 

   Sánchez López, José Antonio; Andrada Gascón, Pedro; Blanqué Molina, Balduino; Torrent Burgués, Marcel (2020-01-02)
   Article
   Open Access
   In a near future when Industry 4.0 is implanted, predictive maintenance will have a much more prominent role than that currently plays in traditional industry. Predictive maintenance is the organized monitoring with periodic ...
  • Prognosi i manteniment predictiu de sistemes industrials fent servir una tècnica híbrida basada en mètodes estructurals i dades 

   Bosch Llonch, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Qualsevol sistema tendeix a degradar-se amb el temps. És un procés llarg i que sol acabar en la fallada del sistema. Habitualment, és molt costós esperar que un sistema falli, això no obstant, pot arribar a ser encara més ...
  • Proyecto para el desarrollo del control de una bancada de máquinas eléctricas accionadas por un motor de DC 

   Sánchez García, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte tracta del disseny, muntatge, cablejat i posada en marxa d'un equip elèctric pel control d'un motor de corrent continu pel seu ús al laboratori de màquines elèctriques
  • Redimensionament amb plastoneodimi d'un motor de corrent contínua 

   Gallego Albaladejo, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Ingeniería Magnética Aplicada / Doga
   El projecte portat a terme és la realització del redimensionament d’un motor de corrent contínua amb escombretes, inicialment fet amb imants de ferrita. El canvi o substitució del material de ferrita ha estat per un nou ...
  • Simplified fault tolerant finite control set model predictive control of a five-phase inverter supplying BLDC motor in electric vehicle drive 

   Salehifar, Mehdi; Moreno Eguilaz, Juan Manuel; Putrus, Ghanim; Barras, Peter (2016-03-01)
   Article
   Open Access
   Multiphase brushless direct current (BLDC) motors can meet the increasing demand for higher reliabilityin motor drives applicable in electric vehicles by integrating fault diagnosis to a fault-tolerant (FT) controlmethod. ...
  • Sistema d'instrumentació d'una bancada d'assaig de motors elèctrics 

   Torres Abellán, Jose (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el següent projecte es troba detallat el desenvolupament d’un software per la simulació de càrregues mecàniques a partir d’un motor de corrent continu d’excitació independent instal·lat en un banc d’assaig. Aquesta ...
  • Synchronized switching modulation to reduce the DC-link current in SRM drives 

   Cabezuelo, David; Kortabarria, Iñigo; Andreu, Jon; Ugalde, Unai; Blanqué Molina, Balduino; Andrada Gascón, Pedro (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2020-03-20)
   Article
   Open Access
   Switched Reluctance Machines (SRM) are emerging as a possible alternative in terms of cost and supply stability to rare earth based electric vehicle traction systems. However, because of the huge amounts of energy stored ...