Now showing items 21-40 of 145

  • CÀLCUL amb suport interactiu a Moodle 

   Estela Carbonell, M. Rosa; Saà Seoane, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2009-03-25)
   Conference report
   Open Access
   This project focuses on the teaching and learning of mathematical topics at different engineering schools of the Universitat Politècnica de Catalunya. The field of application of the project are the mathematics taught in ...
  • Clustering projects for eLearning interoperability 

   Alier Forment, Marc; Mayol Sarroca, Enric; Casany Guerrero, María José; Piguillem Poch, Jordi; Merriman, Jeffrey; Conde García, Miguel Ángel; García Peñalvo, Francisco Javier; Tebben, Wouter; Severance, Charles (2012-01)
   Article
   Open Access
   Since the beginning of the discipline, eLearning has been about innovation. New software, systems, contents and tools are being created and experimented with and in constant evolution. But when systems, contents and tools ...
  • Comandaments de resposta interactiva a l’Atenea Labs 

   Vilabelda, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2010-06-04)
   Conference lecture
   Open Access
   Mitjançant la plataforma de proves Atenea Labs la UPC ha habilitat el mòdul EduClick EPS Moodle per tal que els professors interessats puguen fer servir aquest sistema de votació interactiva per a l’Avaluació Contínua. ...
  • Connexió OpenERP amb Moodle 

   Abenza Ortega, Juan José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte final de carrera és sincronitzar dos entorns diferents com són els EVA (Entorns Virtuals d’Aprenentatge) i els ERP (Planificació de Recursos empresarials). Com a Entorn Virtual d’Aprenentatge ...
  • Contratos de aprendizaje y evaluación entre iguales para responsabilizar al alumno de su aprendizaje 

   Grangel Seguer, Reyes; Campos Sancho, Cristina (Universitat Jaume I. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, 2013-07-10)
   Conference report
   Open Access
   Con la implantación del EEES el proceso de enseñanza-aprendizaje ha pasado de estar centrado en la enseñanza del profesorado al aprendizaje del alumnado. Así pues los créditos que supone el superar un grado ya no se ...
  • Cómo usamos Moodle en nuestras asignaturas adaptadas al EEES 

   Valero García, Miguel; Canto Rodrigo, Pablo del; Gallego Fernández, María Isabel; López Canalda, José Manuel; Mora Serrano, Javier; Reyes Muñoz, María Angélica; Rodríguez Luna, Eva; Sanjeevan, Kanapathipillai; Santamaria Barnadas, Eduard (2010-08)
   Article
   Open Access
   This paper describes how do we use our digital campus based on Moodle as a key tool in our subjects. These subjects belong to a first course in an engineering degree and have been adapted to the requirements of the European ...
  • Creació de qüestionaris des de l'entorn moodle per a assignatures de matemàtiques i estadística corresponents a primers cursos de titulacións d'enginyeria 

   Ginovart Gisbert, Marta; Blanco Abellán, Mónica; Jarauta Bragulat, Eusebio; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Estela Carbonell, M. Rosa; Fabregat Fillet, Jaume; Portell Canal, Xavier; Ferrer Closas, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2010-02-11)
   Conference lecture / Conference report
   Open Access
   La finalitat del projecte ha estat el disseny i la implementació d’un banc de 1345 preguntes, que permeten generar col•leccions de qüestionaris, utilitzant les prestacions que ofereix l’entorn Moodle. L’àmbit d’aplicació ...
  • Creació d’un curs Moodle per a la matèria de Tecnologies a primer d’ESO, incloent-hi recursos per a les dues unitats didàctiques d’Eines i Materials 

   Argerich Casellas, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   La creació d’un curs Moodle per a la matèria de Tecnologies a primer d’ESO, incloent-hi recursos per a les dues unitats didàctiques d’Eines i Materials, neix com a conseqüència de l’observació realitzada en el centre on ...
  • Creació d’una Aula Virtual per a un grup adaptat de 4t d’ESO 

   Martos Fuentes, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-28)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Creació en entorn Moodle d’una assignatura online de reforç de matemàtiques 

   Coscojuela López, Elisabet (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
   Master thesis
   Open Access
   Català: Aquest treball fi de màster té com objectiu reforçar la base matemàtica dels alumnes de Formació Professional de Grau Mitjà. A arrel de la meva incorporació com a professora del cicle de Grau Mitjà de Instal·lacions ...
  • Creació, via Moodle, d’una eina de qüestionaris d’autoavaluació de l’assignatura de Tecnologia, per alumnat de 2n de Batxillerat 

   Beà i Bretones, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   Les noves tecnologies estan al nostre abastament i fer-ne ús per millorar el rendiment acadèmic del nostre alumnat, és una feina que hem incorporar a l’entorn escolar. Partint d’aquesta premissa i amb aquest esperit he ...
  • Creación automatizada mediante Python de bancos de preguntas compatibles con Atenea sobre electrónica digital 

   Segura Rafegas, Jesus (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto se basa en el desarrollo automatizado de preguntas sobre electrónica digital que permitan una evaluación individualizada del alumnado en Atenea (Moodle). En particular, cada encuestado contemplará distintos ...
  • Cuestionarios Moodle como herramienta transversal de aprendizaje 

   Masaló Llorà, Ingrid; Kallas, Zein; Almirall Malivern, Antonio Rafael; Ornat Longarón, Cèsar; Achaerandio Puente, María Isabel (Octaedro, 2012)
   Other
   Open Access
  • Curs 0 d'informàtica a la ESO 

   Morena, Francesco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-29)
   Master thesis
   Open Access
   La idea neix d'una necessitat del centre del practicum d'uniformitzar els coneixements bàsics d’informàtica que l’alumnat ha de tenir per seguir profitosament l'ESO (i encara més dins de l’àmbit de l’Educat 1x1). Considerada ...
  • Curs de càlcul: una nova metodologia per a la impartició i gestió basades en l'entorn Moodle. 

   Estela Carbonell, M. Rosa; Saà Seoane, Joel; Blanco Abellán, Mónica; Ginovart Gisbert, Marta; Cano, Raúl; Massanés, Francesc (2009-02-12T12:51:52Z)
   Conference lecture / Conference report
   Open Access
   El projecte que es presenta, consisteix bàsicament en la elaboració de material docent d’autoaprenentatge utilitzant els diferents recursos de la plataforma Moodle, per tal de desenvolupar un conjunt de temes d’una manera ...
  • Curs de càlcul: una nova metodologia per a la impartició i gestió, basades en l'entorn Moodle 

   Estela Carbonell, M. Rosa; Guinovart Gisbert, Marta; Jarauta Bragulat, Eusebio; Xambó Descamps, Sebastián; Franch Bullich, Jaume; Román Roy, Narciso; Blanco Abellán, Mónica (2006-02)
   Conference report
   Open Access
   Aquest projecte dissenya un curs de matemàtiques usant els diferents recursos de Moodle. Els temes que es tracten en el curs corresponen bàsicament a les assignatures de Càlcul i Matemàtiques de diferents titulacions a ...
  • Curs sobre competència digital per a docents 

   Herrero Ruiz, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-21)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Desarrollo de una aplicación móvil para iPhone que permita acceder al LMS Moodle 

   Martínez Molina, Thais (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Este proyecto consiste en diseñar y desarrollar una aplicación móvil para iOS, usando Objective- C, para funcionar sobre iPhone, que permita a usuarios móviles acceder al sistema Moodle 2.0
  • Desenvolupament d'un mòdul per Moodle que permeti que els companys de pràctiques es puntuïn entre ells 

   Romeu Esteve, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-26)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Com ja s’ha esmentat, actualment existeix un mòdul desenvolupat per a Moodle 1.9 que permet a professors i alumnes crear equips per a treballar de forma col·lectiva a les sessions de laboratori o de pràctiques, i, desenvolupat ...
  • Desenvolupament d'una API remota per un servei de videoconferència 

   Segalerva Navarro, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07-23)
   Bachelor thesis
   Open Access