Now showing items 21-40 of 105

  • Desarrollo sostenible : aproximación conceptual y operativa de los principios de Sostenibilidad al Sector de la Construcción. 

   López López, Victor Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-06-25)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Esta tesis Doctoral aborda el origen, la evolución y las posibilidades de operativizar el concepto de Sostenibilidad en el Sector de la Construcción, y más especificamente en la construcción de edificios.<br/>El estudio ...
  • Desenvolupament de l'estudi de costos energètics en els materials de construcció 

   Morà Herrera, Augusto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-10-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Avui sabem que qualsevol activitat industrial genera un cert impacte en el medi, i l’edificació ha d’asumir el paper que li pertoca com a una activitat que genera contaminació. Aquesta assumpció és fonamental per motivar ...
  • Design of a wing sail catamaran for passenger transport (structural analysis) 

   Garcia Peña, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The maritime transport sector has been one of the most traditional ever. Although it is currently in a borderline situation that is accompanied by a new legislative framework on emissions. And it is that ...
  • Design of an algorithm for MobilitApp to automatically detect changes of activity of the citizens along the trip 

   Diaconeasa, Adrian Catalin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   This project focuses on the improvement of MobilitApp through the proposal of an activity change detection algorithm. MobilitApp is an Android application developed by ETSETB students since 2014, in collaboration with the ...
  • Development and characterization of subsystems for a 2.45 GHz RFID research environment 

   Ronquillo Guerrero, Jonathan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-12-20)
   Master thesis
   Open Access
   Nowadays, the Radio Frequency IDentification (RFID) technology is a very fast emerging and developing technology with a wide range of applications in different fields. Due to the technological progress, the number of ...
  • Diagnòstic ambiental de Sant Joan Despí 

   Gili Galbis, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball de fi de grau és dur a terme un diagnòstic ambiental de Sant Joan Despí, municipi de la comarca del Baix Llobregat situat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i immers en diferents plans ...
  • Diagnòstic ambiental, social i econòmic de Vinebre 

   Miró Català, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de fi de grau té com a finalitat ser un punt de partida per a la millora de la sostenibilitat local del municipi de Vinebre, situat a la comarca de la Ribera d’Ebre, Catalunya. S’espera que aquest treball ...
  • Diseño acústico de complejo de uso mixto (centro comercial + hotel + torres de oficinas + complejo residencial + apartamentos) 

   Gamarra Toledo, Atenea Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Diseño y desarrollo de una plataforma web para la adquisición, gestión y visualización de datos meteorológicos remotos 

   Martínez Zancada, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-22)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Dispositiu recollidor de microplàstics i mesoplàstics per a zones de difícil accés 

   Colom Antolinos, Marc; Marco Cama, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Darrerament, els plàstics s’han expandit arreu del món, tot invadint ecosistemes on inlfueixen negativament en la fauna i flora que hi habita. Amb l’erosió i el pas del temps, dels plàstics més grans, se’n deriven d’altres ...
  • Disseny d'una xarxa de sensors acústics i ambientals pel projecte SIAC 

   Cardona Fernández, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-04-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s'han estudiat les capacitats de la plataforma Arduino pel que fa a processat i comunicació de dades entre nodes. Això s'ha fet per poder dissenyar xarxes de sensor sense fils que siguin capaces d'adquirir ...
  • Disseny de portal web interactiu en PHP i MySQL 

   López Lombarte, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-07-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Federació Ecologistes de Catalunya
   Aquest projecte descriu la creació d’un portal web dedicat a les energies renovables, escrit en php, amb informació dinàmica que s’emmagatzema en una base de dades MySQL. La descripció es centra completament en el procés ...
  • Disseny del prototip d'un tricicle acuàtic 

   Calzada Lorente, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest Projecte Final de Carrera d’Enginyeria Mecànica s’ha tractat de projectar una idea nova i creada totalment de zero. En ell s’ha dissenyat el prototip d’un tricicle aquàtic, i s’ha arribat a un nivell de ...
  • Disseny d’una marquesina fotovoltaica per l’aparcament de RENFE de Vilanova i la Geltrú 

   Cascante Cirici, Pau; Mestres Garcia, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La implantació del vehicle elèctric a Europa és actualment un dels objectius energètics principals a assolir i, mitjançant grans inversions en aquest sector, està previst que augmenti fins al punt d’ocupar més de la meitat ...
  • Disseny i estudi de viabilitat d'una instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l'edifici de la piscina municipal de El Vendrell 

   Muñoz Romagosa, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   [CATALÀ] Amb aquest treball he volgut fer el dissenys d’una instal·lació solar fotovoltaica. L’energia solar fotovoltaica ha evolucionat molt en els darrers 15 anys convertint-se en una alternativa viable a d’altres fonts ...
  • Disseny i implementació d'un sistema intel.ligent per a la mesura de paràmetres ambientals 

   Font Rius, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-10-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball és dissenyar un sistema intel•ligent que permeti controlar la mesura de paràmetres ambientals. Per fer-ho utilitzarem un microcontrolador que elegirem segons les característiques com memòria ...
  • Disseny i simulació d'un sistema de mobilitat elèctric urbà de tres rodes, plegable amb sistema de suspensió independent 

   Forrellad Trinxet, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La memòria del TFG presentada tracta d’introduir una nova forma de desplaçament per a les ciutats a fi de poder promocionar l’us de vehicles més respectuosos amb el medi ambient, facilitar la mobilitat urbana per a trajectes ...
  • Ecología y medio ambiente en Veracruz, México 

   Morosini, Francisco (2005-09-30T08:00:25Z)
   Article
   Open Access
   A aquestes alçades s’ha de reconèixer que potser la principal limitació per a la gestió ambiental en Veracruz, o a Mèxic en general, no es troba a la legislació, que, per cert, ha presentat avenços importants els darrers ...
  • Edificación y medio ambiente: una introducción a la construcción sostenible 

   Marcó Antón, Joan Josep; Oliver Schornstein, Joan Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Quan el maig passat decidirem fer aquest projecte, erem ben conscients de què a les directrius per a la futura revisió dels plans d’estudi conduents a l’obtenció del títol oficial de Grau d’ArquitecteTècnic–Enginyer ...
  • El Quijote y el medio ambiente 

   Morosini, Francisco (2005-10-07T10:41:07Z)
   Article
   Open Access
   He abordat tasques grates, és cert, i he de dir que en poques ocasions m'he queixat pel quefer encomanat, doncs sempre he tingut com albira emprendre els meus ocis o els meus negocis de la manera més entusiasta possible, ...