Now showing items 21-39 of 39

 • Disseny d'una cadira d'esquí per a minusvàlids 

  Buendía Farré, Felip (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte té com a objectiu arribar al disseny d’una cadira d’esquí autoregulable Uniski/Dualski, que és el que hom coneix com a cadira d’esquí pensada per a ser monoesquí i a l’hora biesquí, construïda amb mètodes ...
 • Disseny d'una gàbia de seguretat per a un tot terreny 

  Guiu Ortiz, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Es pretén dissenyar una gàbia de protecció per a un tot terreny antic, al qual se li ha desmontat prèviament la capota rígida, amb la finalitat que aquesta estructura sigui funcional i pugui ser legalitzada (homologada) ...
 • Disseny d'una matriu progressiva de xapa 

  Pla Cotilla, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte tracta el disseny d‟una matriu progressiva per a la fabricació de peses de xapa. En aquest cas concret es tracta d‟una peça utilitzada en mobiliari domèstic. En primer terme s‟han detallat les demandes o ...
 • Disseny d'una matriu progressiva per xapa 

  Casas Huguet, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Partint del disseny d’una tapa de memòria USB i les seves característiques, s’ha buscat un material adient a les prestacions de la peça. També s’han buscat diferents alternatives per a la seva producció, tenint en compte ...
 • Disseny d'un elevador de càrrega 

  Compte Castelltort, Tomàs (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Disseny i càlcul d'una grua pòrtic portuària 

  Serrallonga Amigó, Marçal; Gomez Ramió, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Al projecte que es presenta a continuació s’exposen, detalladament i pas a pas, tots els càlculs, exigits per la normativa vigent, per tal de garantir el correcte funcionament de l’estructura d’una grua portacontenidors. La ...
 • Disseny i càlcul d'un magatzem logístic robotitzat d'estructura metàl·lica autoportant 

  Jutglar Rovira, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte es redacta amb caràcter de Projecte Final de Carrera dels estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Mecànica de la EUETIB. La seva finalitat és el disseny i el càlcul de la estructura ...
 • Disseny i procés de fabricació d'una peça per estampació en calent 

  Tomàs i Riba, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’estampació en calent és un procés industrial que consisteix en escalfar un producte metàl·lic i, aprofitant la plasticitat del material, se li dona forma mitjançant un motlle i uns utillatges adequats, gràcies a la ...
 • Elevador de piscinas para personas de movilidad reducida 

  León Bacarisas, Eduard; Martín Gómez, Jose Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objecte del projecte present es el plantejament d’una possible solució al problema diari al qual s’enfronten les persones amb mobilitat reduïda, a l’hora de introduir-se en piscines ja siguin sobre elevades d’obra o ...
 • Estudi de disseny d'una picadora de carn industrial 

  Fernandez i Robusté, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El treball consisteix en dissenyar una picadora de carn industrial. A partir d'un sistema li arriba la carn, amb dos husillos s'empeny cap a un conjunt de peces que tallaran i picaran la carn
 • Estudi, descripció i millora d'una grua portuària per a l'elevació d'embarcacions d'esbarjo 

  Costell Cervera, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte gira al voltant d’una grua portuària de tipus travellift destinada a l’execució de les maniobres de varada d’embarcacions d’esbarjo. Una primera part del projecte es fonamenta essencialment en l’estudi ...
 • Estudi disseny i optimització de cadires esportives per a persones amb mobilitat reduïda i processos de fabricació 

  Girós Costa, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Amb aquest projecte s’ha fixat l’objectiu de desenvolupar una cadira de rodes per a jugadors de bàsquet amb mobilitat reduïda capaç de millorar l’actual oferta del mercat de cadires de rodes esportives. Per tal d’assolir ...
 • Estudi fluidodinàmic d'aletes de windsurf de velocitat mitjançant comsol multiphysics 

  Capdevila Bertran, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte final de carrera és el disseny d’aletes enfocades a les proves de velocitat de vela en la modalitat de windsurf. Mitjançant el programa d’elements finits, COMSOL Multiphysics, es realitzarà un ...
 • Estudio y validación numérico experimental de software de elementos finitos (MEF) orientado al análisis termo-mecánico de procesos de fabricación aditiva por deposición de metales 

  Salillas, Francisco Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Mecanisme elevador per una grua d'automòbils de càrrega lateral 

  Sampons i Ritort, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  La grua dissenyada en aquest projecte final de carrera és un prototip que permetrà carregar el vehicle sobre la plataforma pel lateral d’aquesta. Aquest mecanisme es basa principalment en uns braços accionats mitjançant ...
 • Mecanismo abatible para el acceso a armarios de cocina desde una silla de ruedas 

  Martín Casan, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Cada dia els pisos tendeixen a ser més petits, es per això que s'ha de poder aprofitar fins l'últim racó per emmagatzemar coses. Aquest projecte pretén crear un automatisme que faciliti l'accés a persones en cadira de ...
 • Nau industrial dedicada a la manufactura de material de PVC 

  Altirriba Claramunt, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En el present projecte s’ha dissenyat un establiment industrial dedicat a la manufactura de material de PVC destinat principalment al sector del moble. Per això s’han dimensionat els elements estructurals, les instal.lacions ...
 • Optimització de l'acer per a la fabricació de llantes 

  Pla Vila, Benet (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Maxion Wheels España
 • Organización de la producción del revestimiento exterior de la puerta delantera de un turismo 

  Cruz Guerrero, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El següent projecte, té com objectiu el disseny del procés de producció del revestiment exterior de la porta davantera d'un turisme. Es busca trobar les solucions òptimes que permetin obtenir el màxim rendiment al ...