Now showing items 21-30 of 30

  • Estudio del proceso de bruñido asistido por pulsos de alta corriente 

   Blanch Andúgar, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Amb el present estudi, es preten avaluar les millores en el procés de brunyit amb bola, al ser assistit per polsos d'alta corrent. Aquesta circumstància fa intervindre en el procediment experimental el fenomen electroplàstic, ...
  • Fabricación de una micropipeta mecánica en autoclave de volumen variable 

   González Hernández, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Optimization and automation proposal for an industrial filmer's end of line 

   Delgado Valle, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-23)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La memòria presentada es centrarà en un projecte que té lloc a la planta aeroespacial de Henkel SA a Montornés de Vallès, a la província de Barcelona, Espanya. El projecte definirà les característiques d'un filmer i el seu ...
  • Parametrització de les condicions de brunyit en un cilindrat 

   Àlvarez Maté, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present treball es realitzarà un estudi dels efectes del brunyit per bola en un torn convencional, aplicant una força de 90N, sobre un cilindrat previ amb qualitat d’acabat, per un alumini 7075 T-6. S’estudiarà el ...
  • Puesta a punto y aplicación de una herrramienta de bruñido asistida por vibraciones ultrasónicas 

   Iserte Ventura, Carla; Martin Rubio, Aimar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el presente documento se realiza el estudio de una herramienta de bruñido con bola asistida por vibraciones ultrasónicas. Este análisis busca la mejora del prototipo fabricado por el grupo de investigación DEFAM ...
  • Rectificadora plana tangencial para pequeños grosores 

   Núñez Rebollar, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte s’ha realitzat per tal de posar en pràctica els coneixements apresos durant la carrera d’Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en mecànica y a més assolir coneixements del disseny d’una màquina, el ...
  • Rediseño y puesta a punto de una herramienta de bruñido con bola para torno 

   Casadesús Farràs, Oriol; Madueño Guerrero, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El bruñido con bola es un proceso que presenta una serie de ventajas en el campo de las operaciones de acabado, ya que mejora diferentes propiedades de los materiales en una única operación. En este trabajo se exploran ...
  • Redisseny i millora de máquines de reciclatge i processat de plàstic : "Precious Plastics" 

   Garcia Jané, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Renovación de la máquina VPM3.3 de una empresa productora de artículos plásticos 

   Zubillaga Marín, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-06)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Silgan Dispensing Barcelona S.L
   Hoy en día, los crecientes niveles de contaminación y la amenaza del cambio climático han propiciado que cada vez sean más las empresas que apuestan por políticas y procesos de disminución de su huella ecológica sobre la ...
  • Study, Analysis and Proposed Improvements to a Funcional Test System 

   Rué Cid, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es presenta una màquina que té com a finalitat comprovar el correcte funcionament de bombes d’injecció diesel, mitjançant un test funcional preprogramat. Aquesta màquina forma part de la línia de producció ...