Now showing items 21-28 of 28

  • Estudio del proceso de bruñido asistido por pulsos de alta corriente 

   Blanch Andúgar, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Amb el present estudi, es preten avaluar les millores en el procés de brunyit amb bola, al ser assistit per polsos d'alta corrent. Aquesta circumstància fa intervindre en el procediment experimental el fenomen electroplàstic, ...
  • Fabricación de una micropipeta mecánica en autoclave de volumen variable 

   González Hernández, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Parametrització de les condicions de brunyit en un cilindrat 

   Àlvarez Maté, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present treball es realitzarà un estudi dels efectes del brunyit per bola en un torn convencional, aplicant una força de 90N, sobre un cilindrat previ amb qualitat d’acabat, per un alumini 7075 T-6. S’estudiarà el ...
  • Puesta a punto y aplicación de una herrramienta de bruñido asistida por vibraciones ultrasónicas 

   Iserte Ventura, Carla; Martin Rubio, Aimar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present document es realitza l'estudi d'una eina de brunyit amb bola assistida per vibracions ultrasòniques. Aquesta anàlisi busca la millora del prototip fabricat pel grup d’investigació DEFAM, integrat per ...
  • Rectificadora plana tangencial para pequeños grosores 

   Núñez Rebollar, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte s’ha realitzat per tal de posar en pràctica els coneixements apresos durant la carrera d’Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en mecànica y a més assolir coneixements del disseny d’una màquina, el ...
  • Rediseño y puesta a punto de una herramienta de bruñido con bola para torno 

   Casadesús Farràs, Oriol; Madueño Guerrero, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El brunyit amb bola és un procés que presenta una sèrie d’avantatges en el camp de les operacions d’acabat, ja que millora diverses propietats dels materials en una sola operació. En aquest treball s’exploren les possibilitats ...
  • Redisseny i millora de máquines de reciclatge i processat de plàstic : "Precious Plastics" 

   Garcia Jané, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Study, Analysis and Proposed Improvements to a Funcional Test System 

   Rué Cid, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es presenta una màquina que té com a finalitat comprovar el correcte funcionament de bombes d’injecció diesel, mitjançant un test funcional preprogramat. Aquesta màquina forma part de la línia de producció ...