Now showing items 21-28 of 28

  • Plan de empresa Jeshia Construction 

   Machucala Domínguez, Jessica Tatiana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aproximadamente con 15 años de edad, mis padres decidieron traernos de Ecuador a mis hermanos y a mí para estar junto a ellos en España. Su propósito era que tengamos una profesión y estudios universitarios, oportunidad ...
  • Pràcticum en el lloc de treball de tècnic en l'àrea d'urbanisme a l'ajuntament de Caldes de Montbui 

   Solé Lluís, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-22)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La finalitat principal del treball és mostrar les tasques que ha realitzat l’estudiant en el lloc de treball de tècnic de l’àrea d’urbanisme d’un ajuntament durant el quadrimestre de primavera de 2020. Aquestes tasques ...
  • Prácticas en la empresa ECIS S.L. 

   Sans Morales, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente Trabajo Final de Grado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación es un prácticum que se basa en las experiencias vividas como becario dentro de la empresa constructora Enobra Construccions i Serveis SL, ...
  • Prácticum en la empresa Construverti Habitat S.L 

   Burdalo Álvarez, Eloi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-18)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Construverti Habitat
   El següent treball correspon a la modalitat de pràcticum, ha estat elaborat durant l’estada a l’empresa Construverti Habitat S.L. la que va comprendre des de setembre del 2017 fins a febrer del 2018. Les tasques ...
  • Projecció del pla d'empreses de AYPES 

   Franzi Claramunt, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest projecte neix de la idea de remmprendre APLICACIONES Y PROYECTOS ESPECIALES S.L (AYPES), una empresa que funciona desde fa 13 anys, però mai a destacat, ja que no s’ha promocionat, els seus creadors, son propietaris ...
  • Reactivación y gestión de proyecto de construcción de vivienda plurifamiliar en Rubí, Barcelona 

   Dávila Graf, Diego (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-19)
   Master thesis
   Open Access
   El presente Trabajo de Fin de Máster Universitario en Gestión de la Edificación muestraun estudio de caso prácticode lagestión por procesosdel PMBOK en un proyecto inmobiliario ubicado en Rubí, Barcelonaque se ...
  • Seguiment construcció d'edifici d'obra nova a Montgat 

   Pareja Pérez, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Tras 8meses de trabajo con la empresa Esbarsa Montgat, he realizado el trabajo final de grado en el modelo prácticum. El trabajo consiste en el seguimiento de obra nueva situada en Montgat, dando soporte a la Project ...
  • Seguimiento de obra C/ Sallarés i Marra 77-81 Sabadell y seguimiento de reforma de vivienda 

   Tortosa Mora, José Luís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-12-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El proyecto final de grado representa el seguimiento en un primer bloque de la ejecución de un edificio de obra nueva compuesto de 8 viviendas, 8 trasteros y 11 plazas de garaje en la calle Sallarés i Marra 77-81 de ...