Now showing items 21-40 of 129

  • Control gráfico de formas y superficies de transición 

   Crespo Cabillo, Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-03-04)
   Doctoral thesis
   Open Access
   El treball parteix de la idea que l'arquitectura és essencialment geomètrica i vol demostrar que el coneixement de la geometria és imprescindible per a arribar a fer una obra d'arquitectura.<br/>S'estudien uns 30 exemples ...
  • ¿Cuánto mide? Una experiencia reflexiva previa como inicio de los estudios de arquitectura 

   Galera-Rodríguez, Andrés; González-Gracia, Elena; Cabezas-García, Gracia (Grup per a la Innovació i la Logística Docent en l'Arquitectura (GILDA) / Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica, 2022-11-04)
   Conference report
   Open Access
   To be familiar with exact measurements in architecture is not always an easy task, even more so at the beginning of the profession. This educational experience aims to make new students think about how the size of other ...
  • Curso metódico de dibujo lineal : con aplicaciones á las artes, á la industria y á la agrimensura 

   Giró y Aranols, Andrés, 1812-1884 (Libr. de Antonio J. Bastinos, 1893)
   Book
   Open Access
   Conté: vol. 1. Parte primera, que comprende el trazado ó dibujo geométrico, el dibujo de imitación, de adorno, lavado y agrimensura
  • Diseño y análisis de la variante sur de Moià 

   Miguel Castillo, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El presente documento corresponde al proyecto final de carrera de Ingeniería Técnica en Topografía de Ana Miguel Castillo. En este proyecto se lleva a cabo la creación de un nuevo vial en el municipio de Moià, esté nuevo ...
  • Economic uncertainty: a geometric indicator of discrepancy among experts’ expectations 

   Claveria González, Oscar; Monte Moreno, Enrique; Torra Porras, Salvador (2018-01-01)
   Article
   Open Access
   In this study we present a geometric approach to proxy economic uncertainty. We design a positional indicator of disagreement among survey-based agents’ expectations about the state of the economy. Previous dispersion-based ...
  • Ejercicios gráficos de Geometria 

   Ferrer, E.; Cadevall y Diars, Juan, 1846-1921 (Lit. Torrellas, [19uu])
   Book
   Open Access
  • Elaboració de materials, activitats i recursos dirigits a l’alumnat de matemàtiques de l’aula oberta 

   Noguer Vila, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-28)
   Master thesis
   Open Access
   Durant l’estada al centre de pràctiques em vaig adonar que el dossier de matemàtiques que seguia l’alumnat de l’aula oberta no era el millor material per a una tipologia d’alumnat que té una sèrie de problemes entre els ...
  • Elementos de Geometría Vectorial 

   Pizá Xatart, José (Mora, [19uu])
   Book
   Open Access
  • Elementos de matemáticas : geometría y trigonometría rectilínea : obra de texto de segunda enseñanza 

   Fernández y Cardín, Joaquín María (Sucesores de Rivadeneyra, 1912)
   Book
   Open Access
  • Estructures laminars: estudi de tres casos d'Eduardo Torroja 

   Valls Guardeño, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Al llarg de la història de la construcció arquitectònica, anteriorment a l’aparició dels mètodes numèrics de càlcul estructural moderns, el disseny i càlcul d’estructures es fonamentava en sistemes basats en la proporció ...
  • Estudi de les forces aerodinàmiques en una esfera llisa i una esfera rugosa 

   Caldés Tovar, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El projecte te l’objectiu de realitzar un estudi de les forces aerodinàmiques sobre 2 geometries proposades per el departament de Mecànica de Fluids. Les dues geometries constaran d’una esfera llisa i una esfera rugosa, ...
  • Estudi de viabilitat d'una superfície amb geometria variable 

   Torredemer Tenesa, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest Treball de Fi de Màster és l’estudi de la viabilitat conceptual de la construcció i instal·lació d'un dispositiu que permeti modificar la seva geometria (cota Z), i d’aquesta manera replicar en remot ...
  • Estudio de la geometría superior en el Curso Militar de Mathematicas (1753-1756) de Pedro Padilla 

   Blanco Abellán, Mónica (Ediciones Universidad de Salamanca, 2021-12-28)
   Article
   Open Access
   Toward the end of 1750, an Academy of Mathematics was established at the Royal Guards Barracks in Madrid and was ruled by Pedro Padilla (1724-1807?) until it was dissolved in 1760. In 1753, Padilla authored and published ...
  • Exact controllability of linear dynamical systems: a geometrical approach 

   García Planas, María Isabel (2016-11-01)
   Article
   Open Access
   In recent years there has been growing interest in the descriptive analysis of complex systems, permeating many aspects of daily life, obtaining considerable advances in the description of their structural and dynamical ...
  • Explicació i disseny del motor rotatiu Wankel 

   Vilafranca Vila, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest treball de final de grau s’ha fet un estudi exhaustiu del motor d’explosió rotatiu Wankel. La primera part tracta de conèixer el seu funcionament i parts principals, i en la segona part s’ha realitzat el ...
  • From b-Poisson manifolds to symplectic mapping tori and back 

   Miranda Galcerán, Eva; Guillemin, Victor; Pissarra Pires, Ana Rita (2012)
   Conference lecture
   Open Access
  • Función y forma en matemáticas 

   Rivera Herráez, Rafael; Trujillo Guillén, Macarena (Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica / Grup per a la Innovació i la Logística Docent en l'Arquitectura (GILDA), 2019-11)
   Conference report
   Open Access
   En esta comunicación presentamos una experiencia interdisciplinar realizada en la asignatura de Matemáticas 2 del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Universitat Politècnica de València. La temática que utilizamos ...
  • Further results on the fractional Yamabe problem: the umbilic case 

   González Nogueras, María del Mar (2014)
   Research report
   Open Access
   We prove some existence results for the fractional Yamabe problem in the case that the boundary manifold is umbilic, thus covering some of the cases not considered by Gonz alez and Qing. These are inspired ...
  • Gauss i la geometria 

   Reventós, Agustí (2006-02-15)
   Audiovisual
   Open Access
   Descripció dels principals treballs de Gauss sobre geometria i les seves repercussions posteriors.
  • Geomasking: Análisis y comparativa de algoritmos para perturbaciones de puntos. 

   Gómez Calero, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Se ha propuesto como objetivo, partiendo de una investigación previa teórica, detectar la existencia de una relación directa y/o indirecta entre el grado de enmascaramiento de datos geográficos y los resultados obtenidos ...