Now showing items 21-30 of 30

  • Projecte de reforma d'un habitatge, projectes tècnics de rehabilitacions de façanes i cobertes i realització d'ITEs 

   Pontnou Orga, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El treball està compost per set apartats, quatre dels quals corresponen als projectes, un a les conclusions generals, un als annexes i l’últim a la bibliografia. En la primera part, s’exposen els quatre projectes seguint ...
  • Proposta de rehabilitació d'habitatges de Sant Ildefons 

   Maymo Monzo, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El Sant Ildefons és un barri on destaca l'alta densitat de població, la falta de cohesió i la fragmentació de la zona, la proximitat entre els diferents blocs que només deixen petits espais residuals, marginals i poc ...
  • Quantitative comparison between visual and UAV-based inspections for the assessment of the technical condition of building facades 

   Serrat Piè, Carles; Gibert Armengol, Vicente; Cellmer, Anna; Banaszek, Anna (Koszalin University of Technology Publishing House, 2018)
   Part of book or chapter of book
   Open Access
   In this chapter authors conduct a case study analysis in order to evaluate the potential benefits of using Unmanned Aerial Vehicles (UVAs) for the data collection involved in the failures diagnosis of facades. A quantitative ...
  • Rehabilitació casa rural feta amb mur de tàpia 

   García Soto, Montse (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-11-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El contenido del presente Proyecto de Final de Grado trata sobre la reforma, rehabilitación y mejora de una casa rural edificada en muro de tapia, en la comarca de la Armuña (Salamanca). El tipo de construcción de esta ...
  • Rehabilitació de les façanes i cobertes de l'institut cartogràfic i geològic de Catalunya 

   Farriol Llobet, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present TFG es desenvoluparà entorn de l’edifici de la seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i la rehabilitació efectuada l’any 2008 a les façanes i cobertes de l’edifici. El TFG tractarà els ...
  • Rehabilitación de fachada en edificio plurifamiliar 

   López Buezo, José Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente Trabajo Final de Grado tiene como objetivo la rehabilitación de las fachadas principales en un edificio plurifamiliar, describiendo su estado actual, dando una propuesta de intervención para mejor su imagen ...
  • Reinspecció de façanes per modelitzar les progressions de les lesions 

   Abril García, Ariadna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El present projecte consisteix en la reinspecció i estudi de l’evolució de les lesions en façanes ja inspeccionades a fi i efecte de determinar la progressió de les lesions observades en origen, i avaluació de l’estat ...
  • Restauración de la fachada de Casa Batlló de Gaudí 

   Villanueva Álvarez, Xavier; Olona Casas, Joan; Bosch Prat, Mireia; Villanueva Álvarez, Ignasi; Navarro Ezquerra, Antonia; Rosell Amigó, Juan Ramón; Iglesias Campos, Manuel Ángel (2020-12-21)
   Article
   Open Access
   De acuerdo con el plan director, el proyecto inicial de restauración de la fachada de la casa Batlló del arquitecto Antoni Gaudí, contemplaba una mínima intervención de mantenimiento y conservación. Previamente al inicio ...
  • Seguridad en la rehabilitación de fachadas 

   Reales Ruiz, Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El proyecto tiene como nombre “Seguridad en la rehabilitación de fachadas”, y documenta todas las recomendaciones en materia de Seguridad y Salud que se podrían solicitar en una rehabilitación o restauración de cerramientos ...
  • Técnicas de análisis de supervivencia aplicadas a la conservación del patrimonio construido 

   Gibert Armengol, Vicente; Serrat Piè, Carles; Royano García, Verónica (CICOP Chile, 2010)
   Conference report
   Open Access
   Este trabajo de investigación tiene dos objetivos principales: el primero de ellos consiste en introducir el análisis de supervivencia para su uso en técnicas de conservación en el patrimonio construido y, en segundo lugar, ...