Now showing items 21-40 of 208

 • Assessment of energy efficiency savings in tertiary buildings using statistical learning techniques 

  Grillone, Benedetto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Master thesis
  Open Access
  This thesis aims at developing a method that makes use of advanced statistical models to analyze building consumption data and assess energy retrofit impact. The research is focused on tertiary buildings and the models are ...
 • Auditoria energètica del SAF (Servei d'activitat física de la Universitat Autònoma de Barcelona) 

  Castella Balcell, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest Projecte de Final de Grau, s’ha realitzat un estudi d’eficiència energètica d’un edifici esportiu situat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès, el SAF. Els centres esportius, ...
 • Auditoría energética de un centro de investigación 

  Labarta Rodríguez, Inés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El presente proyecto consiste en una auditoría energética, donde se busca cumplir con el objetivo del requisito básico de “ahorro de energía”, el cual, según el CTE, consiste en conseguir un uso racional de la energía ...
 • Auditoria energètica d'un edifici situat a Granollers 

  Villà Sabé, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte final de grau, consisteix en desenvolupar una avaluació energètica d’un edifici situat a Granollers, Barcelona. Aquest estudi consta de quatre fases: • Aixecament de dades Aquest primer punt, ens ...
 • Auditoria i eficiència energètica del casal d’avis Layret 

  González Galobardes, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-04)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’estudi d’eficiència energètica realitzat pel Projecte de Final de Grau, consta d’un edifici amb una tipologia d’edificació clau de la ciutat de Barcelona; com és el casal d’avis LAYRET, construït a l’Eixample, característic ...
 • Avaluació energètica de dos escoles per la fundació Ascamm, en col·laboració amb el projecte europeu ZEMedS 

  Solernou Fàbregas, Borja; Ramis Mackay, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Ascamm
  El present treball de fi de grau s’ha realitzat gràcies a un conveni de la UPC amb la fundació privada Ascamm i forma part d’un projecte europeu de la IEE (Inteligent Energy Europe) anomenat ZEMedS (Zero Emissions ...
 • Bottom-up description of the French building stock, including archetype buildings and energy demand 

  Ribas Portella, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya / Chalmers University of Technology, 2012-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  The work of this thesis was undertake to address an urgent need to describe the European building stock, so as to allow future assessments of the effects of different energy-saving measures. The available information on ...
 • Building stock’s vulnerability to summer overheating and strategies for improving its resilience trough codes, standards and practices 

  Gangolells Solanellas, Marta; Casals Casanova, Miquel; Forcada Matheu, Núria; Macarulla Martí, Marcel (CRC Press Taylor & Francis Group, 2014)
  Conference report
  Restricted access - publisher's policy
  The main objective ofthis paper is to study the resilience of current Spanish residential building stock to climate change impacts. Results showed that 72% of current residential building stock in Spain is not performing ...
 • Càlcul de la transmitància tèrmica d’una façana mitjançant un sistema electrònic 

  Valls Ribas, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Poder determinar el bescanvi energètic entre l’exterior i interior d’un edifici és un punt clau per a avaluar l’eficiència energètica del habitatge en qüestió. Com més gran sigui aquest bescanvi més necessaris seran els ...
 • Càlcul, disseny i construcció d’un edifici industrial autosuficient 

  Bertran Ollé, Josep Mª (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte consisteix en la construcció d’una nau industrial, implementant sistemes d’energies renovables en seu funcionament. L’objectiu principal del treball és portar a terme un estudi detallat de la ...
 • Càlcul d'una instal·lació de calefacció d'un habitatge unifamiliar aïllat 

  Subirà Cubinsà, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte final de grau, es pretén implementar un sistema de climatització a un habitatge unifamiliar aïllat, situat al municipi de Gironella, a la comarca del Berguedà. Actualment, l’habitatge consta d’una ...
 • Calefacció Urbana (District Heating-DH). Obra nova No residencial 

  Crespo Sánchez, Eva (2015-01-12)
  Audiovisual
  Open Access
 • Camins per a transformar les escoles mediterrànies en NZEB 

  Ferrer i Gabarró, Clara (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2015-01)
  Master thesis
  Open Access
  La Comissió Europea exigeix als Estats Membres que els edificis públics de nova construcció tinguin un consum energètic gairebé nul a partir del 2019 i que promoguin la conversió del parc existent per tal que passin a tenir ...
 • Can on-bill financing boost energy efficiency investment in french residential buildings ? 

  Ginto, Aitor- Stefan (Universitat Politècnica de Catalunya / HEC Paris, 2014)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Hec Paris
  Energy efficiency has become a French and European priority because of its multiples benefits: job creation, increased energy independence and reduced greenhouse emissions. On top of that, building´s energy efficiency is ...
 • Casa rural energèticament sostenible a Berganuy, Osca 

  Morancho Bistuer, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Certificació energètica de l'Edifici I de l'ETSEIB 

  Bigas Vila, Eloi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Al llarg d’aquest Treball es fa un anàlisi exhaustiu de l’Edifici I de l’ETSEIB, es duu a terme la seva certificació energètica i es proposen una sèrie de mesures de millora per augmentar la seva eficiència energètica. En ...
 • Certificació energètica del edificis Can Marfà. Rehabilitació 

  Garrido Soriano, Núria; Almecija, Joan C. (2010-07)
  External research report
  Open Access
  L’objectiu principal d’aquest estudi és verificar el compliment del DB-HE1 i la qualificació energètica de l’edifici Can Marfà de Mataró.
 • Certificació energètica dels edificis Cabot i Barba. Rehabilitació d'edificis 

  Garrido Soriano, Núria; Almecija, Joan C. (2010-08)
  External research report
  Open Access
  L’objectiu principal d’aquest estudi és verificar el compliment del DB-HE1 i la qualificació energètica de l’edifici Cabot i Barba.
 • Certificació energètica edificis residencials 

  Garrido Soriano, Núria; Almecija, Joan C.; Folch, Cristina; Martínez, Irene (2010-01)
  External research report
  Open Access
  El objetivo principal es evaluar la calificación energética de diferentes tipologías de edificios residenciales en función de la fuente energética utilizada (gas natural o electricidad), zona climática, tipos de suministro ...
 • Certificació energètica en edificis: proposta de millores i anàlisis de la influència d'aquestes 

  Roblizo Nieto, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2014-06)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte es troba emmarcat dins la problemàtica actual de la creixent demanda energètica, focalitzant l’estudi en la millora de l’eficiència energètica en edificis. En un primer bloc, es justifica el perquè de ...