Now showing items 21-40 of 209

 • Analysis of a thin tile vaulted structure 

  Roberts Cervantes, Gonzalo Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-12)
  Master thesis
  Open Access
  This thesis presents a simplified methodology for the assessment of Catalan double curvature masonry vaults. The methodology consists on discretize the vault in a series of arches capable of representing the structural ...
 • Analysis of unreinforced masonry walls under eccentric axial load 

  Bernat Masó, Ernest (Scholar's Press, 2014)
  Book
  Restricted access - publisher's policy
  Many buildings are supported by load-bearing masonry walls and maintaining them is a need. Hence, a comprehensive study of these structures is necessary as a starting point. These walls are mostly subjected to vertical ...
 • A new tool for the practical simulation of fluid-structure interaction problems 

  Cotela Dalmau, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-23)
  Minor thesis
  Open Access
  La interacció fluid-estructura és un exemple clàssic de problema acoblat resolt mitjançant el mètode d'elements finits. Aquesta tesina l'estudia tant des d'un punt de vista teòric com pràctic. Des del vessant pràctic, es ...
 • Assaig, anàlisi i simulació de bastidors de perfils metàl·lics prims oberts conformats en fred 

  Noguera Vich, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte s’emmarca dins una de les línies de recerca del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria, secció ETSEIB, dedicada a l’anàlisi i simulació del comportament a vinclament dels perfils ...
 • Assessing the performance of CFRP strengthening on masonry walls using experimental modal analysis 

  Bernat Masó, Ernest; Gil Espert, Lluís (Elsevier, 2019-08-15)
  Article
  Open Access
  Strengthening masonry structures using FRP laminates has been widely studied from a resistance point of view. However, there is a need of a non-destructive technique to validate strengthening interventions. In this paper, ...
 • Avances en modelos de análisis de estructuras de barras de hormigón frente a combinaciones de esfuerzos normales y tangentes 

  Bairán García, Jesús Miguel; Marí Bernat, Antonio Ricardo; Mohr, Steffen; Ferreira, Denise (Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona, 2011-11-15)
  Conference lecture
  Open Access
  A pesar del gran desarrollo de los modelos de barras para el análisis estructural, estos modelos presentan, en general, carencias importantes cuando las estructuras son sensibles a esfuerzos tangenciales (cortante, torsión) ...
 • Càlcul de l'estructura d'una nau industrial amb instal·lacions elèctrica i pneumàtica dedicada al manteniment i reparació de vehicles 

  Pueyo Blazquez, Nicolas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-03-21)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Càlcul de l'estructura d'una nau industrial a Polinyà 

  Fernández Albareda, Nora (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-03)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte té per objecte el disseny i càlcul de l’estructura d’una nau industrial ubicada al polígon industrial de Can Humet a Polinyà. En el disseny de la nau s’ha volgut projectar una nau amb el màxim possible ...
 • Càlcul de l'estructura d'un edifici destinat a diferents usos 

  Comas Basso, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya / Tallinna Tehnikaülikool (Tallin University of Technology), 2009)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  The diploma of civil engineering studies aim is to design the reinforced bearing constructions for the bureau and office building. This edifice is situated in Viljandi. The safety, comfort and accordance with the standards ...
 • Càlcul d'estructures 

  Navés Viñas, Francesc; Llorens Sulivera, Miquel (UPC, 1997)
  Book
  Restricted access to UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC users
  El llibre, de caràcter general eminentment pràctic, ofereix una visió general de les hipòtesis bàsiques de la resistència de materials i l'anàlisi i el càlcul d'estructures arquitectòniques i d'enginyeria. Pel seu contingut ...
 • Càlcul estructural d'un edifici d'oficines en zona sísmica 

  Castillo Esmel, Judit; Guasch Morera, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Càlcul estructural per a l’estabilització de la plataforma a reurbanitzar del c/ Sant Francesc d’Assís al barri de les Planes. Sant Cugat del Vallès 

  Farrerons Vidal, Óscar; Olmedo Torre, Noelia; Marti, Miquel (2015-06-17)
  Other
  Restricted access - author's decision
 • Càlcul i disseny de l'estructura d'un pavelló poliesportiu 

  Albet Vidal, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-04-16)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte de final de carrera defineix el disseny i càlcul de l’estructura d’un pavelló poliesportiu. Un projecte estructurat segons les pautes establertes pel CTE on és defineixen els elements que componen ...
 • Càlcul i disseny d'una nau industrial per a l'emmagatzematge de material i maquinària de construcció 

  Pastor Foz, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En primer lloc s’ha escollit un solar virtual en el barri la Bòbila ubicat al municipi de Piera per a l'execució de una nau industrial destinada a l’ús comercial d’un supermercat. Aquest treball pretén ajustar-se a un ...
 • Càlcul i disseny estructural d'un edifici d'habitatges de Barcelona 

  Sánchez Montes, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball de fi de grau, es realitza el disseny i el càlcul d’estructures d’un edifici on es destinarà a habitatges en el barri del Carmel, en el carrer Montserrat de Casanovas 204-206 a Barcelona. Per el ...
 • Cálculo de elementos estructurales 

  Sánchez Molina, David; González Drigo, José Ramón (Iniciativa Digital Politècnica, 2011)
  Book
  Open Access
  El presente libro ha sido concebido como una introducción al cálculo de estructuras complejas y se dirige a estudiantes que ya han superado un primer curso de resistencia de materiales. Los capítulos 1 y 2 explican el ...
 • Cálculo de estructura ascensor eléctrico 450 Kg con guías centradas 

  Cáceres Rodríguez, Orlan; Sánchez Romero, Montserrat (2011-12)
  External research report
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Cálculo de estructuras 

  Miquel Canet, Juan (Edicions UPC, 2000)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Conté: 1. Fundamentos y estudio de secciones. 2. Sistemas de piezas prismáticas
 • Cálculo de estructuras planas por el método matricial de las rigideces 

  Romero Pérez, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  CEP se trata de un programa realizado en Visual Basic 6.0. CEP es un programa para el cálculo de estructuras planas por el método matricial de la rigidez.
 • Cálculo de estructuras plegadas 

  Margarit Consarnau, Juan; Buxadé Ribot, Carles (Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1971)
  Book
  Open Access