Now showing items 21-40 of 42

  • Pràcticum a Nova Arquitectura 

   Armengol Claparols, Maria Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Pràcticum a Quadern Arq 

   Centeno Colomer, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Pràcticum al despatx d’arquitectura Quadern ARQsocis, SL 

   Ortiz Almagro, Alexandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest present treball de fi de grau pretenc donar a conèixer l'experiència professional adquirida mostrant una recopilació de les principals obres en les quals he pogut participar durant els cinc mesos de la meva durada ...
  • Pràcticum de les feines realitzades a l'empresa ACSA obras e infraestructuras S.A:U. en l’execució de l'escola sa Forcanera de Blanes (Girona) 

   Morales Prats, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El TFG que a continuació exposo és una pràctica d’obra que he realitzat amb l’empresa en la que treballo des de setembre de 2007, ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U., una constructora catalana amb anys d’experiència al ...
  • Pràcticum en despatx d'arquitectura 

   Martin-pero García, Rosa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente trabajo final de grado se ha elaborado en modalidad de prácticum por un período de once meses como personal de soporte técnico del despacho de arquitectura A.T.C dedicado a la rehabilitación de edificios con ...
  • Pràcticum seguiment d'obres d'habitatges de protecció oficial a l'empresa Premier España S.A.U : gestió postvenda 

   Navarro Tomàs, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte final de Grau es basa en el seguiment d’obra d’un bloc de 54 habitatges a la ciutat de Barcelona. Es realitzen pràctiques de promotor , execució, planificació i seguiment (econòmic i de control de qualitat) ...
  • Pràcticum seguimiento de obras 

   García Verdugo, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente proyecto final de grado, en modalidad prácticum, trata sobre el seguimiento de obras realizadas por la empresa constructora 9 Team Grup S.L con la supervisión del Arquitecto Técnico de la empresa, Guillermo ...
  • Pràcticum Sodexo Iberia S.A. 

   Sorní i Sàbat, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Pràcticum: desenvolupament de projectes de rehabilitació i treballs d’empresa constructora 

   Sales Solé, Iris (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Pràctiques realitzades : obres de rehabilitació d’ edifici d’habitatges plurifamiliar ; projecte de reforma de local ubicat en un edifici d’ús comercial i d’oficines ; reforma d’un edifici plurifamiliar de planta baixa ...
  • Pràcticum: obras y construcciones Casil Balear S.L. proyectos de rehabilitación, obra nueva y legalización 

   Utrilla Salva, María José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The project acomplished is a descriptive memory based on the experience gained during my stay in a construction company. The main purpose is to shape the most profitable, relevant and disturbing aspects as a result of from ...
  • Pràctiques d'empresa a Eixverd 

   Sarroca Agustí, Berta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El meu interès pels temes que tracta l’empresa Eixverd ve donat pel DAC escollit : Impacte Ambiental de l'Edificació i Rehabilitació Energètica.L’empresa es dedica a realitzar projectes d’implantació de cobertes verdes o ...
  • Prácticas : Crecimiento Vertical 

   Manole, Madalina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Actividades realizadas en las prácticas en la empresa Crecimiento Vertical :Adecuación al público del espacio ocupado por el antiguo campo de futbol de Santa Ana ( Cerdanyola del Vallès); Reforma con cambio de uso de local ...
  • Prácticum en empresa Inmoglaciar management S.L. 

   Rodriguez Botias, Lluis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Inmoglaciar Management
   Este proyecto final de grado explico los diferentes trabajos desarrollados en las practicas realizadas en una empresa promotora inmobiliaria llamada GRUPO INMOGLACIAR, la cual se dedica a la compra de suelos, a la construcción ...
  • Prácticum en la empresa Initia Obras 

   Gómez Hernández, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El Trabajo trata de narrar todas aquellas actividades realizadas en la empresa durante el periodo de prácticas.El PFG se inicia con la explicación de la empresa. Posteriormente el escrito se divide en dos bloques : el ...
  • Prácticum en la empresa Sucesores M. Altés 

   Ubay Quelnat, John Elbert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Prácticum, realizado en la empresa Sucesores M. Altés dedicada al sector de la rehabilitación,reformas y mantenimiento de edificios a Barcelona. El presente trabajo contiene las explicaciones sobre las tareas desempeñadas ...
  • propuesta de rehabilitación sostenible con cambio de uso, edificio plurifamiliar entre medianeras 

   Fernández Viteri, Telmo Richard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-11-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el presente proyecto final de grado trata sobre una rehabilitación con cambio de uso, un bloque de viviendas entre medianeras, que en su momento albergaba una residencia para personas mayores y pasa a ser de un bloque ...
  • Proyecto de diseño de fábrica de dovelas prefabricadas de hormigón 

   Sánchez Cazorla, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el presente proyecto se desarrolla un diseño fábrica destinada a la producción de dovelas prefabricadas de hormigón que se usarán en la construcción de fustes para aerogeneradores. En este documento se halla un ...
  • Rehabilitación de la entidad sociocultural-deportiva Lluïsos de Gràcia 

   Iberico Leonardo, Juan Diego (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Reorganització departamental. Adaptació als nous condicionants externs i millora de la prestació del servei 

   Balaguer Casellas, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-25)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present treball explico com han sigut els darrers anys del departament on treballo, els primers com a tècnic de canalitzacions i sobretot la feina feta posteriorment com a cap del departament de planificació i ...
  • Seguiment de qualitat i medi ambient en una obra d'edificació 

   Carles Gabarró, Blanca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball es basa en la Qualitat i el Medi ambient aplicat a les obres de construcció. Té com a objectius crear una guia per tal d’elaborar un Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi ambient (PAQMA) amb compliment ...