Now showing items 21-40 of 62

 • Instalaciones de un centro cívico 

  Vázquez Villodres, Ismael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En este trabajo de final de grado se realiza el proyecto de las instalaciones de un Centro Cívico, como son: las instalaciones eléctricas, de iluminación, de contra incendios, de ventilación y climatización. Para su ...
 • Instalaciones de un hotel**** en Palma de Mallorca 

  Amer Perelló, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Instalaciones en pista polideportiva 

  Murciano Cobo, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte té com a objectiu el disseny, càlcul i dimensionat de les instal·lacions necessàries per fer possible el desenvolupament de les activitats pròpies d’un recinte poliesportiu ubicat a Cervelló (Barcelona), ...
 • Instalaciones en un concesionario de automóviles con taller de reparación, tren de lavado y planta depuradora 

  Chincolla Jiménez, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball de final de grau té com a finalitat l'elaboració del disseny, càlcul i valoració de costos de les diferents instal·lacions dins d'una nau industrial, en la qual, es realitzaran les activitats de reparació ...
 • Instalaciones necesarias para el funcionamiento de unas oficinas administrativas 

  Vicente Alcántara, Arnau; García Ortega, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte es defineixen les característiques generals per al disseny i el dimensionat de les instal·lacions necessàries per al bon funcionament d’unes oficines administratives. La realització del següent ...
 • Instal·lació de baixa tensió i protecció contraincendis a un edifici d'oficines 

  Ruiz Sánchez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L'objecte del present projecte és el de definir amb el suficient nivell de detall un edifici destinat a oficines. En la seva redacció s'ha tingut en compte el complint de les vigents normes de l'estat, administració ...
 • Instal·lació de la xarxa de A.T., B.T. i E.P. a una urbanització 

  Alarcón Andrés, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte va sorgir de la sol·licitud a l’enginyer de l’electrificació de la urbanització de nova construcció al terme municipal de Corbera de Llobregat. Per aquest motiu s’ha realitzat l’estudi per tal de ...
 • Instal·lació d'un centre penitenciari 

  Castelltort Viñallonga, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto pretende desarrollar una serie de instalaciones determinadas para un centro penitenciario de 59.500 m2, el cual se diseña desde cero. Este constará de: 20 módulos para los internos, 2 módulos (dobles) de ...
 • Instal·lació elèctrica, aigua, contra incendis i ventilació d'un edifici d'habitatges, locals comercials i aparcament 

  Soriano Pérez, Raül (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest Projecte Final de Carrera es pretén mostrar les diferents instal·lacions que formaran part d’un edifici de vivendes, locals comercials i aparcament situat a la ciutat de El Prat de Llobregat. En primer lloc, la ...
 • Instal·lació elèctrica d'una indústria d'extrusió de plàstics 

  Moya Andre, Ruben (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte es fa càrrec de tota la instal·lació elèctrica d’una nau industrial que es dedica a la producció de bosses de plàstic. El disseny de la instal·lació elèctrica abarca l’estudi tant de les linies d’alimentació ...
 • Instal·lacions d'electricitat, aigua i contra incendis per un pavelló poliesportiu 

  Domínguez Jiménez, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Mitjançant el present projecte es descriuen les instal·lacions elèctriques i mecàniques d’un poliesportiu, des del seu dimensionat fins la seva execució, per a que es puguin desenvolupar les activitats pròpies del complexe. ...
 • Instal·lacions d'un supermercat d'alimentació 

  Llasat Villalbí, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte estudia i defineix les diferents instal·lacions d'un Supermercat d'alimentació, del qual es tenen definits els plànols prèviament. Les diferents instal·lacions són: instal·lació elèctrica, instal·lació ...
 • Instal·lacions en una nau de mecanitzats de peces metàl·liques 

  Salas Hernández, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el següent projecte, es realitzarà un estudi per dissenyar les principals instal·lacions implementades en una nau industrial de mecanitzats de peces metàl·liques. Les principals activitats treballades estan centrades ...
 • Instal·lacions en una nau industrial destinada a cotxeres d'autobusos 

  Berrocal García, José Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball de fi de grau es descriuen les instal·lacions bàsiques necessàries per tal que una empresa dedicada a l’explotació de línies de transport públic pugui dur a terme la seva activitat. Aquesta empresa es ...
 • Instal·lacions en un edifici plurihabitatge 

  Bort Bordenave, Rosa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present Treball de Fi de Grau tracta de dissenyar diverses instal·lacions d’un edifici plurihabitatge situat al terme municipal d’Amposta (Tarragona). El treball en qüestió podria ser d’una obra real la qual es duria ...
 • Instal·lacions específiques per a un complex esportiu 

  Lanza Hortal, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest Projecte Final de Grau té com a objectiu, dissenyar, calcular i pressupostar les instal·lacions especifiques d’un complex esportiu situat a la localitat de Salou, Tarragona. El complex esportiu està constituït per ...
 • Instal·lacions nau industrial destinada a construccions mecàniques 

  Costa Cunyat, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objectiu principal d’aquest projecte és el de fixar les condicions necessàries per al disseny de les instal·lacions bàsiques d’una nau industrial destinada a la fabricació de peces mecàniques. S’han considerat instal·lacions ...
 • Instal·lacions per a una nau de línia de pintura 

  Cayuelas Ricart, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte té com a objectiu el disseny, dimensionament i càlcul de les diferents instal·lacions per al funcionament d'una nau industrial dedicada al recobriment de peces. Es pretén, amb el present projecte, que els ...
 • Instal·lacions per a un centre comercial i d'oci 

  Sastre Moya, Margalida (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte defineix les instal·lacions de electricitat, contra incendis i fontaneria d’un centre comercial amb una planta de aparcament i magatzems soterrada. L’objectiu principal es crear unes instal·lacions ...
 • Instal·lacions per l'habilitació d'un hotel urbà 

  Fontrodona Garcia, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Badalona és la tercera ciutat més poblada de Catalunya a només 8km de Barcelona. Té transport directe fins a la capital, i a més a més, disposa de Port, platges, centres comercials i altres activitats recreatives i d'oci. ...