Now showing items 21-22 of 22

 • Sant Boi 2012 

  Serra Riera, Enrique; Vives Sanfeliu, Luis; Bacardit Segués, Francisco (2006-05-29)
  Internal report
  Open Access
  Projecte presentat per al Concurs de projectes amb intervenció de jurat per al desenvolupament a nivell d'avanprojecte del Pla de Millora Urbana del Sector FECSA-ENDESA i Casernes, a Sant Boi del Llobregat
 • Seu del Consell Insular de Menorca 

  Vives Sanfeliu, Luis; Serra Riera, Enrique; Cartagena Miret, Jordi (2006-03-06T13:25:41Z)
  Internal report
  Open Access
  És un edifici que incorpora un nou model d’organització interna per a un edifici públic i noves solucions per a una resposta bioclimàtica molt bona. La seva concepció de respecte a l’entorn ha sigut motiu d’elogi per totes ...