Ara es mostren els items 21-40 de 93

  • Energy factory: transformation of a Can Batlló storage facility into a mixed-use urban solar power plant 

   Jakober, Lukas Bernhard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-30)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   This thesis is investigating the spheres of influence architects have to contribute to an environmentally responsible built environment. By giving a short introduction to the problem the scale of the challenges become ...
  • Entre los límites de la escultura y la arquitectura 

   Zhu Wu, Yaoyao (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-08)
   Treball Final de Grau
   Accés restringit per decisió de l'autor
   El treball tracta sobre una mirada cap a les similitud i diferències entre l'arquitectura i la escultura a partir de tres artistes nacionals del segle XX que son Jorge Oteiza, Eduardo Chillida i Pablo Palazuelo.
  • Ephemeral dwelling mechanisms 

   Chavarría Elvir, Virginia Lucía (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-29)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   Within our contemporary context, one of the greatest challenges facing humanity, is the inability to provide sustainable, decent and equitable living conditions for the populations in condition of displacement and ...
  • Espacios de la movilidad: estudio sobre el transporte público y la movilidad no motorizada entre Abrera y Martorell 

   López Criado, Lydia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-22)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   En este trabajo se estudia la movilidad que se desarrolla entre los municipios de Abrera y Martorell en los que se integran una gran cantidad de tipologías de flujos de desplazamiento. Estos están definidos por una función ...
  • Espacios inmersivos: estrategias de diseño en parques temáticos y sus implicaciones 

   Pulido Navarro, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-21)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Els parcs temàtics han estat durant dècades fites al territori de l'entreteniment de masses, colonitzant grans extensions de terreny al voltant del món. Amb l'arribada i popularització de les noves tecnologies aquestes ...
  • Espais que creen comunitat a les cooperatives d'habitatge 

   Brunet Pasqual, Aina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-07)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Durant els darrers anys han sorgit projectes que proposen models d’habitatge alternatius al convencional, que repensen els espais de les cases i obrin el debat de la privacitat que es necessita per a fer cada activitat. ...
  • Estudi dels passatges a l'Eixample de Cerdà: proposta de catàleg i una mirada a la Carretera d'Horta 

   Valero Carrasco, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-08)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   El paisatge urbà és conseqüència directa de l’arquitectura i la petjada que el pas dels segles deixa a la ciutat, així com les decisions preses pels professionals i les professionals arquitectes, urbanistes, constructors, ...
  • Forging space within the fullness of cities: understanding and adapting the superblocks and inner patios of Barcelona to regenerate the neighbourhood of Surquillo Cercado in Lima 

   Nieri Romero, Maria Paloma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-17)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   The city of Lima suffers from an extreme lack of public space, an essential part of any city and key to its citizens’ wellbeing. The neighbourhood of Surquillo Cercado is a particularly striking case, with the highest ...
  • Fragmentación del habitat causada por las infraestructuras de transporte 

   Arqued Castello, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-14)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Con el paso por la universidad, además de aprender arquitectura en si (como construir lo que queremos) aprendemos que implica esto, qué consecuencias tiene la construcción de estos elementos para el mundo en el que vivimos. ...
  • Free(ing)-way: nature & energy diagnosis of Santo Domingo's freeways 

   Peña Abreu, Diego Armando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-04-23)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés restringit per decisió de l'autor
   Road infrastructure, specifically freeways, were once understood as a revolutionary urban element leading to a better future, until its promised progress was proved misleading. Since then, freeways became the “enemy” of ...
  • El habitar en la vertical 

   Roig Echegaray, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-13)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Chile es un país emplazado en un sinfín de accidentes geográficos que se prolongan de norte a sur y de este a oeste y que generan multitud de enfrentamientos arquitectónicos y condicionan la forma de habitar. Su orografía ...
  • Habitatge comunitari: apoderament i reapropiació 

   Pou Rosich, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-09-14)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Les ciutats contemporànies viuen en un context de crisi climàtica, econòmica i d'accés a l'habitatge, i hi ha determinats col·lectiu socials que en pateixen més les conseqüències que altres. Els darrers anys s'han plantejat ...
  • Hands over the city: urban acupuncture for China‘s informal community renewal 

   Yu, Shixuan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-17)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés restringit per decisió de l'autor
   The“urban acupuncture”theory provides an alternative strategy for urban development, and strives to combine the existing urban contexts with the overall urban development by selecting the key acupuncture point and taking ...
  • Hidden light: an underground cultural space 

   Sarmiento Soler, Yonatan Leandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-30)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   The subsoil has been a mysterious, silent, intriguing, dark place, there are reasons or rather a preconceived argument that we handle in the mind of why humanity has lived and conquered the surface and not the subsoil. The ...
  • High line farming market 

   Lin, Jing (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-15)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   Traditional markets used to situated in the community center and metropolitan transportation hubs, which facility residents’ daily food purchasing and food transport from the countryside. They are not only the magnet in ...
  • Huella, memoria y camino : cementerio vinculado a la Ermita de Sant Esteve 

   Torres Casanova, Tania; Roig Echegaray, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-26)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   El proyecto detecta la Ermita de Sant Esteve, situada en el sector de Sant Cristófol. Se estudian los procesos del lugar y se reconoce una huella histórica, tanto arquitectónica como paisajística. El proyecto desarrolla ...
  • Humanización en arquitectura hospitalaria 

   Saval Segura, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-10)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   La Historia de la Medicina está muy ligada a la arquitectura, el elemento que une ambos términos es el centro asistencial. Este centro asistencial, dependiendo de la época en la que nos encontremos, trata de aislar o de ...
  • Impresión 3D como método constructivo alternativo, la Casa Henfel 

   Castro Mingorance, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-15)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Vivim en un món canviant, en el qual la població mundial augmenta a ritmes vertiginosos i és difícil predir quina serà la societat de el futur. Tot i això segueix predominant el confort i la qualitat de vida, i per solucionar ...
  • Infrastructure vs public space: rethinking Sants Station for a new language of the public space in Barcelona 

   Corso, Juan Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-29)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   During the global era, the one in which the gestation of cities and their progress were around the machine. Starting under the concept of manifests that later became certainly real, transportation systems, such as trains ...
  • Inhabiting the impossible: studying urban discontinuities in Caracas, strategies for city regeneration 

   González Caballero, Sofía Victoria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-27)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   El término barrio se utiliza en Venezuela para referirse a las comunidades autoconstruidas que se han desarrollado en las periferias de las ciudades. Estos territorios se caracterizan por sus condiciones de hacinamiento, ...