Now showing items 21-40 of 106

 • Avaluació del funcionament d'un sistema fotovoltaic aïllat a l'ETSEIB 

  Sanchez Massaneda, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte és avaluar el funcionament i l’estat actual de la instal·lació fotovoltaica aïllada (no connectada a la xarxa) que hi ha a l’ETSEIB i que s’encarrega d’alimentar els endolls d’una sala d’estudi ...
 • Caracterización de la demanda energética asociada a la carga de vehículos eléctricos en edificios terciarios. 

  Balsells Luquin, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Comparación de alternativas para el acondicionamiento en edificios en base al consumo eléctrico 

  Medrano Castro, Eduardo José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Los sistemas de calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire representan un consumo de energía importante y en crecimiento. Por eso, es recomendable estudiar detenidamente estos sistemas y buscar la alternativa ...
 • Desarrollo de un simulador del mercado eléctrico español 

  Desembre Campillo, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el siguiente proyecto se desarrolla una aplicación que permite dar solución a la difícil compresión del funcionamiento del mercado eléctrico actual, ya que se hace muy tedioso intentar comprender la teoría sin apenas ...
 • Desenvolupament d'una eina de càlcul de flux de càrregues trifàsic per a sistemes desequilibrats 

  Pacheco Bubí, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball de fi de grau presenta una eina de càlcul de flux de càrregues trifàsiques per a sistemes desequilibrats. Aquesta eina ha sigut desenvolupada en MATLAB® i utilitza un algoritme d’escombrat d’avanç-retrocés ...
 • Desenvolupament d'un laboratori remot de proteccions elèctriques de distribució 

  Manero Centellas, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en l’ampliació d’un laboratori de proteccions elèctriques de mitja tensió ja existent. Aquest laboratori permet emular les diferents faltes que pot patir la xarxa elèctrica, concretament ...
 • Detección e identificación de fallos en plantas fotovoltaicas 

  García Mestre, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2015-06)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Las plantas fotovoltaicas de elevada potencia están formadas por una repetición de agrupaciones de módulos fotovoltaicos de características similares conectados entre sí en constante monitorización. Esto permite deducir ...
 • Diagnóstico del potencial de ahorro energético en instalaciones eléctricas industriales 

  Herrera Ramos, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Diseño de una célula robotizada de automoción 

  Paredes Cervera, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  La automoción lleva desde los años 50 siendo uno de los pilares más grandes de las economías mundiales. En el último año se fabricaron y vendieron más de 72 millones de vehículos de 80 fabricantes distintos, por lo que la ...
 • Diseño de una estación de recarga para vehículos eléctricos móvil y autosuficiente 

  Lillo Sarret, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto, denominado "Diseño de una estación de recarga para vehículos eléctricos móvil y autosuficiente", nace de la necesidad que hoy en día hay por apostar por las energía renovables, ya que cada vez más, si ...
 • Diseño de un sistema de gestión de cargas destinado al vehículo eléctrico 

  Martínez Rodríguez, Carlos; Moreno Sepena, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present treball de final de Grau d’Enginyeria Elèctrica, realitzat a la “Escola Uni-versitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)” té com a títol “SISTEMA DE GESTIÓN DE CARGAS DESTINADO AL VEHÍCULO ...
 • Diseño eléctrico de estación de servicio multifuente para vehículos 

  López Urzainqui, Edorta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En este proyecto se propone la instalación eléctrica en baja tensión de una estación de suministro energético para vehículos rodados. Se trata de una unidad multiservicio, en la que se incluyen los combustibles ...
 • Diseño instalación energeticamente autosuficiente 

  Perea Ramia, Noemi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte té com a objectiu l'estudi de les diferents alternatives d'autogeneració per cubrir la demanda energètica i de climatització d'una instal·lació destinada a fins lúdics. El primer pas serà l'avaluació ...
 • Diseño parque eólico 

  Mota Gómez-Argenté, Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  És evident que avui en dia el canvi climàtic és un fet, i les seves conseqüències estan començant a tenir efectes reals en la climatologia i sobre la població. Per això, és estrictament necessari que tant la població ...
 • Disseny de la línia elèctrica de distribució per una microxarxa aïllada 

  Altadill Roselló, Àxel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte que apareix a continuació està sent desenvolupat per mitjà d’un acord de col·laboració entre el centre de transferència de tecnologia CITCEA – UPC i la ONG “Misión y Desarrollo para Goundi”. Aquest té com a ...
 • Disseny d'instal·lacions fotovoltaiques en edificis residencials d'àrea urbana 

  Sans Cura, Aina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest TFM tracta l’aplicació de sistemes de generació fotovoltaica distribuïda i emmagatzematge en nuclis urbans. Aquesta aplicació és especialment important degut al gran consum energètic que es produeix en les ciutats ...
 • Disseny d'una instal·lació de generació renovable connectada a xarxa. 

  Torres I Julián, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
  Master thesis
  Open Access
  L’esgotament del model energètic utilitzat fins avui dia imposa la transició cap a un futur d’energies renovables, que permeti generar l’electricitat necessària per satisfer totes les demandes de la societat i, alhora, ...
 • Disseny d'un sistema de generació elèctrica amb fonts d'energia renovables per a un iot 

  Fàbrega Ferrer, Eloi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Disseny i automatització del procés d'elaboració de cervesa artesana 

  Rafel Vilalta, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte s’ha dissenyat i implementat una màquina d’elaboració de cervesa artesana a petita escala. És a dir, es tracta d’adquirir els coneixements de l’elaboració de cervesa i implementar-los en el disseny ...
 • Distribution planning of the EV fast charging point integrating in the grid of Estabanell energia 

  Wang, Yawei (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Master thesis
  Open Access
  Smart mobility has been a recent hot topic for both Europe and the whole world. Electrification and automation are believed to be the future trends of vehicles. This trend in Spain will also continue as the Catalonia ...