Now showing items 21-40 of 64

  • Diagnosis and fault-tolerant control using set-based methods 

   Xu, Feng (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-11-27)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The fault-tolerant capability is an important performance specification for most of technical systems. The examples showing its importance are some catastrophes in civil aviation. According to some official investigations, ...
  • Diseño de controladores de motores para aplicaciones de motion control 

   Saiz Setién, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Cuando nació la teoría de control, las aplicaciones (y los medios para implementarlas)eran completamente distintas a las que conocemos.El panorama ha evolucionado tanto por lo que hace referencia al diseño como la estruc-tura ...
  • Disseny i desenvolupament del control automàtic pels paràmetres ambientals a l’interior d’una cambra de radó 

   Rollón Herraiz, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest document conté la memòria del projecte de final de grau ‘Disseny i desenvolupament del control automàtic pels paràmetres ambientals a l’interior d’una cambra de radó’ i on es presenten els seus objectius, la ...
  • Disseny, implementació i calibratge d'una plataforma de Gough-Stewart 

   Ambrós Serrano, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte és un estudi sobre un aspecte important en el disseny d'un robot paral·lel. Aquest tipus de robots es diferencien dels més coneguts robots sèrie en que tenen diferents cadenes d'accionaments (anomenades ...
  • Disseny, implementació i control d’un robot paral·lel de 5 graus de llibertat 

   Rull i Sanahuja, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En projecte té com a objectiu el disseny, la implementació i el control d'un robot paral·lel de 5 graus de llibertat. El resultat de la implementació es pot observar en la fi gura 44. El robot en qüestió guarda semblances ...
  • Distributed large scale systems : a multi-agent RL-MPC architecture 

   Javalera Rincón, Valeria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-07)
   Doctoral thesis
   Open Access
   This thesis describes a methodology to deal with the interaction between MPC controllers in a distributed MPC architecture. This approach combines ideas from Distributed Artificial Intelligence (DAI) and Reinforcement ...
  • Efficient Predictive Control for polytopic systems: application to the four-tank system 

   Acevedo Valle, Juan Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   The present work proposes to develop a Fault Tolerant Control strategy based on Robust Efficient Predictive Control for non-linear systems that can be modeled using a polytopic model. The proposed Efficient Predictive ...
  • Estudi de la identificació i control d’un sistema de quatre dipòsits 

   Soldevila Coma, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Estudi de noves tecnologies aplicades a la mobilitat 

   Sarró Bouffard, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este proyecto de final de grado se diseña una plataforma digital de movilidad que integra diferentes modos de transporte en la ciudad de Barcelona, más concretamente, en toda el área metropolitana de la ciudad. Primero ...
  • Estudi i implementació d’una solució MES/Performance mitjançant el sistema Wonderware® per millorar el rendiment d’una planta farmacèutica en un entorn Indústria 4.0 

   Jané March, Sílvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-10)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es proposa realitzar la implementació d’una solució per calcular el rendiment de les línies d’envasat de sòlids, injectables i cremes d’una planta industrial farmacèutica. Per al seu desenvolupament es ...
  • Gain-scheduling Control of a Quadrotor using the Takagi-Sugeno Approach 

   Ruiz Paz, Diego (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Master thesis
   Open Access
   In this thesis, a Takagi-Sugeno model for an Attitude/Altitude model of a quadrotor system is developed. With this Takagi-Sugeno model, a gain-scheduling state-feedback controller, as well as a state observer, have been ...
  • General Solution for the Multistage Scheduling Problem with Time and Resource Constraints 

   Val Balmaña, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-10)
   Master thesis
   Open Access
  • Identification and Control of a Foam Process 

   Yao, Jiaqiang (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Master thesis
   Open Access
   In this master thesis, the problem of identification and control of a foam process in a waste treatment plant will be address. Using real data, an experimental model relating the anti-foam product injected using a pump and ...
  • Identification and control of DC motors 

   Ramasubramanian, Darshan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
   Master thesis
   Open Access
   This work has two main objectives: the first one is identify the model of DC motors - using various techniques from experimental data; Secondly, we want to design appropriate control structures for this system, so as to ...
  • Integració d'un sistema de detecció d'intrusions en passos a nivell en el sistema BLOCKSAT 

   Parcerisas I Serrahima, Clea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   SENER
   La gran accidentalidad en los pasos a nivel de las vías ferroviarias y, sobretodo, las graves consecuencias que pueden acarrear han impulsado a lo largo de los últimos años a investigar sobre métodos para proteger los ...
  • Integration Techniques of Fault Detection and Isolation Using Interval Observers 

   Meseguer Amela, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-30)
   Doctoral thesis
   Open Access
   An interval observer has been illustrated to be a suitable approach to detect and isolate faults affecting complex dynamical industrial systems. Concerning fault detection, interval observation is an appropriate passive ...
  • Localització de Vehicles Autònoms emprant Tècniques LPV 

   Vial Serrat, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-22)
   Master thesis
   Open Access
   La robòtica mòbil concep el problema de Localització i Mapatge Simultanis (SLAM) d’un robot autònom com un problema purament cinemàtic. No obstant, l’automatització dels vehicles provoca que les masses i les velocitats de ...
  • LPV Control of a Quadrotor 

   Torren Larroya, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-03)
   Master thesis
   Open Access
   This master thesis addresses the LPV control of a quadrotor system. The quadorotor model is first transformed to a LPV model respresentation starting from the nonlinear physical model. Then, using the LPV gain-scheduling ...
  • LPV Control of an Autonomous Vehicle 

   Marti Rubio, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Master thesis
   Open Access
   There are four main procedures that an Autonomous car-like vehicle must perform in a real-time dynamic complex environment: Perception and Modelling, Localization and Map Building, Path Planning and Decision-Making, and ...
  • Methodologies for hybrid systems diagnosis based on the hybrid automaton framework 

   Vento Maldonado, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-20)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Hybrid systems play an important role in the modeling of complex systems since they take into account the interaction between both continuous dynamics and discrete events. Complex systems are subject to changes in the ...