Now showing items 21-39 of 39

  • Disseny d'una matriu progressiva per a xapa 

   Rodríguez Núñez, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball es descriu el procés de disseny i fabricació d’una matriu progressiva per a xapa metàl·lica. Un client ens demana 500.000 peces de mesures determinades. S’estudiarà quins seran els processos tant de ...
  • Disseny d'una matriu progressiva per a xapa 

   Lluch Caballero, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es detallarà el procés de disseny d’una matriu progressiva per a xapa, amb la finalitat de poder arribar a fabricar, posteriorment, una elevada producció de peces d’acer que seran destinades a l’ús del ...
  • Disseny d'una matriu progressiva per xapa 

   Casas Huguet, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Partint del disseny d’una tapa de memòria USB i les seves característiques, s’ha buscat un material adient a les prestacions de la peça. També s’han buscat diferents alternatives per a la seva producció, tenint en compte ...
  • Disseny d'una màquina dosificadora per l'alimentació 

   Soldevila Dalmau, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte de final de grau es dissenya una màquina industrial per a la dosificació de la mescla de gelat en terrines. Els objectius fixats per a la realització d’aquest projecte són: dissenyar una màquina ...
  • Disseny d'una màquina per a la recol·lecció de fruita 

   Pijoan Manresa, Francesc Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present treball de final de grau, consisteix en dissenyar una màquina agrícola per a la recol·lecció de fruita. Iniciarem el treball, fent un estudi previ que consistirà en analitzar l’evolució del mercat de la fruita, ...
  • Disseny de un motlle d'injecció de plàstic 

   Sansimon Torvisco, Norbert de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Disseny i fabricació d'un conjunt de peces per aeronàutica 

   Conill Jard, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte s’ha dut a terme el disseny, càlcul estructural i fabricació del conjunt de peces que formen l’ala d’una avioneta d’us privat comercialitzada durant els anys 80 “ Cessna 150”. Amb aquest projecte ...
  • Disseny i fabricació d'un conjunt de peces per automoció 

   Massó Prat, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El treball consisteix en el disseny i procés de fabricació d’un sistema d’emmagatzematge automàtic de cadires de rodes al sostre de vehicles automòbils, aquest sistema té com a objectiu facilitar el procés de guardar les ...
  • Disseny i fabricació d'un conjunt de xapa per automoció 

   Pérez Martí, Oriol; Romero Sánchez, César (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Partint d’un model de peça real d’un vehicle automòbil, s’ha buscat el material més adient per a la seva fabricació. S’ha fet un estudi de les diferents alternatives de producció tenint en compte la quantitat a fabricar i ...
  • Disseny i fabricació d'un intercanviador de calor 

   Vergés i Pallejà, Akot (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en el disseny i fabricació d‟un intercanviador de calor. S‟ha realitzat diversos càlculs tèrmics de diferents casos possibles amb el mètode de càlcul manual i mitjançant un programa de càlcul ...
  • Disseny i fabricació d'un sistema d'ancoratge dels seients d'un automòbil 

   Colomer Alujes, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El propòsit d’aquest projecte és el disseny i la implementació d’una peça, component d’un sistema d’ancoratge dels seients posteriors d’un automòbil. L’objectiu principal és aconseguir que resisteixi les sol·licitacions ...
  • Disseny i fabricació d'una hèlix per a una embarcació 

   Estival Díaz, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es realitza el disseny i el seu procés de fabricació per a una hèlice d’un vaixell pensat per a realitzar creuers per el mar Mediterrani. Per el seu disseny s’han tingut en comte aspectes importants que ...
  • Disseny i fabricació d'una senyal lluminosa de trànsit 

   Fité Jardí, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El projecte presentat en aquest document, descriu el procés de disseny i fabricació d’una senyal de trànsit lluminosa. La senyal servirà per presentar una indicació de perill d’inundacions a través de LEDS. El document ...
  • Disseny i procés de fabricació d'una peça per estampació en calent 

   Tomàs i Riba, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’estampació en calent és un procés industrial que consisteix en escalfar un producte metàl·lic i, aprofitant la plasticitat del material, se li dona forma mitjançant un motlle i uns utillatges adequats, gràcies a la ...
  • Estudi i disseny del procés de fabricació d'un element de fixació per estampació en fred 

   Guardia Campos, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest treball es tria i es descriu el procés de fabricació que seguirà un element de fixació per al sector automobilístic (en aquest cas una ròtula) per a un elevat número de peces. S’avaluaran un seguit d’alternatives, ...
  • Millora d'una línia d'ensamblatge d'electrovàlvules per a automoció 

   Roca Serra, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Es parteix d’una línia d’assemblatge d’una electrovàlvula per al sector de l’automòbil. L’empresa que realitza el muntatge de l’electrovàlvula està interessada en millorar el procés d’assemblatge per a incrementar els ...
  • Organització d'una línia de panell metàl·lic tipus sandvitx i optimització del procés productiu 

   Balcells Torras, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte té per objectiu l'organització d'una Línia de fabricació de Panell sandvitx autoportant de xapa metàl·lica aplicant-hi millores en el disseny mecànic i de la producció, respecte d'un model de línia ...
  • Proyecto de mejora de un taller de artes gráficas 

   Canseco Lizarraga, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Projecte de millora d'un taller d'Arts Grafiques en el qual s'estudien aspectes com distribució en planta, ergonomía, seguretat laboral, etc... amb la finalitat d'augmentar la producció de l'empresa. Actualment, aquesta ...
  • Rediseño de un molino laminador precalentador de caucho 

   Ventura Martínez, Alvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte final de carrera consta com abordar el disseny i fabricació d´una laminadora precanlentadora de cautxú. El disseny parteix del supòsit que la laminadora es troba situada a l´interior d´una nau industrial ...