Now showing items 21-40 of 49

  • Causes i efectes de la contaminació de l'aire a la ciutat de Barcelona 

   Trinidad Rico, Nacho (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El creixement insostenible que la societat ha experimentat els darrers anys, ja està tenint conseqüències en el nostre present. Aquest projecte mostren aquest escenari enfocat a la ciutat de Barcelona. A mode d'introdució, ...
  • Correlació de series temporals a la crisi actual 

   Mera Peláez, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest estudi és l’anàlisi de series temporals. Les series temporals tenen moltes aplicacions en diferents camps de la ciència. D’aquesta forma, es genera el problema de extreure’n la informació rellevant, i ...
  • El cotxe elèctric. Present i futur. Anàlisi de dades 

   Ramos Masdeu, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El cotxe elèctric va néixer al segle XIX i ha viscut una història d'alts i baixos. El primer vehicle elèctric va ser una locomotora que va aparèixer l'any 1838 de la mà de l'escocès Robert Davidson. La invenció de les ...
  • Criptografía: evolución hacia los métodos asimétricos. Aplicaciones 

   Bocanegra González, Juan Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Hoy en día los ordenadores se han introducido en la mayor a de los hogares, Internet se ha extendido y popularizado. De esta manera la criptograf a se ha introducido en nuestros hogares y en nuestra vida sin que seamos ...
  • Detecció de patrons utilitzant tractament digital d'imatges 

   Mena i Obiols, Joan Ignasi de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el camp del reconeixement de caràcters es diferencien dos tipologies principals. La més estesa en aplicacions reals és el reconeixement òptic de caràcters escrits per una màquina (i per extensió, el de paraules) que es ...
  • Diseño de experimentos : diseño factorial 

   Fernández Bao, Sheila (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-13)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Politechnika Poznańska
   Aquest Treball de Fi de Màster resulta d'una revisió bibliogràfica sobre el disseny factorial. Consisteix en una cerca específica d'aquest disseny en totes les seves formes així com de la seva utilitat. S'introdueix ...
  • Estudi de la contaminació generada per el parc automobilístic en el medi ambient 

   Batlle García, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Des de la seva aparició, els vehicles en general han funcionat gràcies a motors de combustió interna. Alimentats per combustibles derivats del petroli, que proporcionen l’energia per portar a terme la seva funció. L’ús ...
  • Estudi de la viabilitat i disseny del bastidor d'un vehicle elèctric amb materials ecològics / Cradle to cradle 

   Roig Canal, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest treball és determinar la viabilitat i aconseguir una proposta de disseny del xassís d’un vehicle mitjançant materials ecològics, i que segueixin la filosofia Cradle to Cradle. Aquesta filosofia ...
  • Estudi de l’evolució de l’ús d’energia renovable en l’àmbit nacional 

   Capdevila Huerta, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte es basa en l’estudi de l’evolució de l’ús d’energies renovables a l’Estat espanyol. Té com a objectiu descriure la tendència i característiques principals de l’evolució de cada tipus d’energia renovable ...
  • Estudio de la elección del estudiantado para cursar un grado universitario 

   Monterrubio Sánchez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Esta memoria incluye un estudio estadístico sobre los motivos y causas que llevan a las personas a elegir que camino universitario van a seguir y se ha hecho a partir de la elaboración de un cuestionario y 220 respuestas ...
  • Estudio de la evolución de la tasa de dependencia en los países de la Unión Europea 

   Rafegas Bueno, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball de final de grau, es realitza un estudi de les taxes de dependència dels 27 països que formen part de la Unió Europea. La taxa de dependència és la relació entre les persones dependents, menors de 15 o ...
  • Estudio de la implantación de AGVs en el entorno industrial 

   Barrera Naranjo, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’ha realitzat un estudi teòric sobre els AGV (Automatic Guided Vehicle) i realitzar posteriorment un estudi sobre la rendibilitat de la implantació d’un sistema AGV en un cas d’ús concret. Per a ...
  • Estudio de la implantación del modelo de edificio de emisiones cero 

   Velasco Sanchez, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente documento trata sobre los edificios de emisiones cero, generalmente conocidos como edificios de consumo de energía nulo (NZEB). Este, primero de todo está formado por un estudio teórico sobre lo que significa ...
  • Estudio de la propulsión de un prototipo de barco mediante una turbina autorrotante 

   Pazo Rodríguez, María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente trabajo se basa en el estudio de un diseño de rotor autorrotante que genere empuje empleando el mismo principio de funcionamiento del autogiro, introducido por el ingeniero Juan de la Cierva, en 1920. Para ...
  • Estudio de la variación de las emisiones del tráfico en Barcelona a partir de las restricciones de vehículos 

   Palacios Haba, Félix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-23)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte s’ha analitzat com ha afectat a nivell de emissions les restriccions aplicades a l’inici de 2020 sobre la circulació de vehicles a la ciutat de Barcelona, en el qual es prohibeix l’entrada dels vehicles ...
  • Estudio de las apuestas deportivas. Sistemas de predicción de resultados 

   Piñol Palau, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Para empezar poniendo en contexto lo que son las apuestas deportivas y sus aspectos relacionados más básicos, se comienza explicando brevemente la historia de las apuestas deportivas desde sus comienzos hasta la actualidad. ...
  • Estudio de las posibles consecuencias que generaría la integración del vehículo eléctrico 

   Moreno Tena, Joel - Jesus (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El trabajo consistirá en la realización de un estudio del impacto que generará la integración del vehículo eléctrico en una región en el futuro. Se estudiarán diferentes escenarios en los que se variará la hipótesis inicial ...
  • Estudio de los principales factores responsables de los accidentes de tráfico y sus efectos en España 

   Suárez Obrero, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es presenta un estudi sobre els principals factors causants dels accidents de trànsit i els efectes que tenen al territori espanyol. Per això, en primer lloc, s'observa els tipus de col·lisions y la ...
  • Estudio de modelos de propósitos de crisis económicas 

   Ferrer Cebrian, Gregorio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest document presenta l’estudi de diferents models de predicció de crisis econòmiques fent us de tècniques d’intel·ligència artificial i el posterior desenvolupament de un model basat en els models estudiats prèviament. En ...
  • Estudio del uso de la energía eólica en Navarra y su potencial 

   Berasategui Barja, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Universidad de Navarra
   En aquest document es fa una visió general d'una de les primeres regions en el món en desenvolupar la indústria eòlica a nivell industrial, la Comunitat Foral de Navarra, situada al Nord d'Espanya. Aquest gran desenvolupament ...